Suomelle suositellaan uusia keinoja kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseen – enimmäisraja velalle suhteessa tuloihin?

Komitea suosittaa myös enimmäispituutta asuntolainojen takaisinmaksuajalle.

Komitea suosittaa myös enimmäispituutta asuntolainojen takaisinmaksuajalle. (Kuva Fotolia)

Euroopan järjestelmäriskikomitea antoi suosituksen tai varoituksen myös kymmenelle muulle maalle.

TALOUS Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkistanut Suomelle antamansa suosituksen toimenpiteiksi asuntoluotonantoon liittyvien keskipitkän aikavälin riskien vähentämiseksi. Komitean Suomessa havaitsemia haavoittuvuuksia ovat erityisesti kotitalouksien suuri ja kasvanut velkaantuneisuus, taloyhtiölainojen nopea kasvu sekä asuntolainojen ehtojen höltyminen.

Suomen Pankki on pitkään kiinnittänyt huomiota samoihin kotitalouksien velkaantuneisuuteen liittyviin vaaroihin ja ehdottanut keinoja niiden vähentämiseksi.

– Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus tukee arviotamme, että kotitalouksien velkaantumiseen liittyviä riskejä on tarpeen ehkäistä uusilla asunto- ja taloyhtiölainanantoon kohdistuvilla makrovakausvälineillä, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Komitea antoi asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksia koskevan suosituksen tai varoituksen myös kymmenelle muulle maalle Euroopan talousalueella.

Painavin Suomelle annetuista suosituksista on, että lainsäädäntöön sisällytetään enimmäisraja sille, kuinka paljon luotonottajalla voi olla velkaa suhteessa tuloihinsa tai vaihtoehtoisesti sille, kuinka suuret luotonottajan velanhoitokustannukset voivat olla suhteessa tuloihin.

Komitea suosittaa myös enimmäispituutta asuntolainojen takaisinmaksuajalle. Lisäksi komitea kehottaa viranomaisia antamaan lainanantajille suosituksen noudattaa näitä rajoituksia jo ennen kuin ne tulevat voimaan lakisääteisinä.

Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävänä on tunnistaa sellaisia rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä ja haavoittuvuuksia, jotka pahimmillaan voisivat johtaa finanssikriiseihin tai muihin vakaviin häiriöihin EU-maiden talouksissa.

Komitea antoi marraskuussa 2016 Suomelle varoituksen haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla. Nyt julkistamallaan suosituksella komitea täydentää aiempaa varoitustaan ja täsmentää toimia, joilla haavoittuvuuksia voidaan sen näkemyksen mukaan paikata.

Lue myös: Joka toisen asunnon arvo laski viime vuonna – puolitoista miljoonaa asuntoa menetti arvoaan

Kommentoi Facebookissa