Suomen sisäisen turvallisuuden tavoite – ”Maailman turvallisin maa kaikille ihmisille”

– Meidän on ehkäistävä ylisukupolvista huono-osaisuutta ja vahvistettava erityisesti niiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, joiden asiat eivät ole hyvin, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Meidän on ehkäistävä ylisukupolvista huono-osaisuutta ja vahvistettava erityisesti niiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, joiden asiat eivät ole hyvin, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan perus- ja ihmisoikeudet tulee turvata ihan jokaiselle.

TURVALLISUUS Valtioneuvosto on hyväksynyt sisäisen turvallisuuden selonteon ja antanut sen eduskunnan käsiteltäväksi. Selonteon tavoitteena on, että Suomi on tulevaisuudessa entistä turvallisempi maa kaikille Suomessa oleville ihmisille ja ihmisryhmille.

Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioidaan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia muutosvoimia, sekä määritellään tavoitteet ja kehittämisen suunta vuoteen 2030 saakka. Muutosvoimat, kuten eriarvoistuminen ja syrjäytyminen, väestön ikääntyminen ja polarisaatio lisääntyvät ilman aktiivisia tekoja ja politiikkaa.

Verkkoa hyödyntävä rikollisuus sekä kyberrikollisuus ovat lisääntyneet ja kehittyneet nopeasti. Globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, muuttoliike ja pandemiat voivat aiheuttaa eriarvoisuutta, luoda näköalattomuutta ja kasvattaa jakolinjoja.

Sisäministeriön mukaan 96 prosenttia suomalaisista kokee kyselyssä elämänsä turvalliseksi. Se, millaisia turvallisuusongelmia ihminen arjessa kohtaa, riippuu voimakkaasti henkilökohtaisista ominaisuuksista, olosuhteista ja kokemuksista.

– Syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat edelleen Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia. Näiden torjumiseen tarvitaan toimia koko yhteiskunnalta. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimien keskeisenä tavoitteena on turvata perus- ja ihmisoikeudet ihan jokaiselle, sisäministeri Maria Ohisalo painottaa.

Tätä tavoitetta toteutetaan muun muassa siirtämällä viranomaisten toiminnan painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn, pitämällä luottamus sisäisen turvallisuuden toimijoihin korkeana kaikissa väestöryhmissä ja turvaamalla hätätilanteessa avunsaanti nopeasti koko maassa.

Juttuvinkki: Terrorismin uhka Suomessa on edelleen kohonnut – äärioikeistolainen terrorismi ja vierastaistelijat riskeinä

Vahva turvallisuuden kokemus arjessa kantaa myös kriisien kohdatessa. Turvallisuusongelmien juurisyihin on vaikutettava tehokkaasti myös laajassa yhteistyössä ja myös muilla kuin turvallisuusviranomaisten toimilla.

– Meidän on ehkäistävä ylisukupolvista huono-osaisuutta ja vahvistettava erityisesti niiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, joiden asiat eivät ole hyvin. Näin lisääntyy yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien kokema turvallisuus ja tämä vahvistaa myös laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, sisäministeri Ohisalo jatkaa.

Turvallisuusviranomaisilla on ratkaiseva merkitys sisäisen turvallisuuden takaamisessa onnettomuuksien, häiriöiden ja rikosten sattuessa. Turvallisuusviranomaisten toiminnalla varmistetaan, että ihmiset voivat luottaa yhteiskunnan apuun vakavimpien tilanteiden kohdatessa. Korkea sisäinen turvallisuus rakentaa osaltaan yhteiskuntarauhaa.

Selonteon valmisteluun ovat osallistuneet eri ministeriöt ja viranomaiset ja siinä on kuultu laajasti myös muita toimijoita. Valmistelussa on otettu huomioon myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä valmisteilla oleva puolustusselonteko.

Lue myös: Sisäministeri on huolissaan varjoyhteiskunnasta – ”Ilman oleskelulupaa maassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä”

Kommentoi Facebookissa