Suomen valtiolle ja saamelaisille totuus- ja sovintokomissio – sukupolvilta toisille siirtyneitä traumoja selvitetään

Inarijärvellä sijaitsee muun muassa saamelaisille tärkeä historiallinen uhripaikka Ukonsaari.

Inarijärvellä sijaitsee muun muassa saamelaisille tärkeä historiallinen uhripaikka Ukonsaari. (Kuva AOP)

Viisijäsenisen komission työn tavoitteena on käydä läpi historian vääryydet ja oppia niistä.

SAAMELAISET Saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelu käynnistettiin lokakuussa 2017 Sipilän hallituksen toimesta. Suomen saamelaiskäräjien toimintaohjelmaan kirjatun totuuskomission perustamisen johdosta saamelaiskäräjät esitti totuus- ja sovintoprosessin aloittamista Suomen valtiolle.

Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa kartoittivat, miten sovintoprosessi – erityinen sovintokomissio – tulisi panna toimeen, ja millainen riippumattoman komission tehtävä ja kokoonpano tulisi olla.

Kansainvälisesti totuus- ja sovintokomissioiksi kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä. Totuuden selvittämisellä, eli sen mitä on tapahtunut, pyritään muun muassa estämään, että näitä vääryyksiä ei enää tapahtuisi.

Totuus- ja sovintokomissioita on toteutettu noin 40 maassa. Etelä-Afrikan apartheidia selvittänyt totuus- ja sovintokomissio on kansainvälisesti tunnetuin. Alkuperäiskansoja suoraan koskevista prosesseista tunnetuin on Kanadan totuus- ja sovintokomissio, joka sai myös saamelaiset pohtimaan tarvetta vastaavalle prosessille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Kuulemiskiertue Saamenmaalla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa järjestettiin kesällä 2018. Kuulemisten aineistosta on koostettu raportti, joka on julkaistu kuudella kielellä, jotka ovat pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, suomi, ruotsi ja englanti.

Suomen saamelaiset ovat osallistuneet totuus- ja sovintoprosessia koskeviin keskusteluihin, joissa on puhuttu muun muassa sukupolvilta toisille siirtyneistä taakkakertymistä ja traumoista, kielen ja kulttuurin menettämisestä, asuntolakoulujen vaikutuksesta, valtioiden norjalaistamis-, ruotsalaistamis-, suomalaistamis- ja venäläistämispolitiikoista sekä valtioiden asuttamiskolonisaatiosta suhteessa saamelaisiin.

Rinteen hallituksen iltakoulussa 13.11.2019 käsiteltiin saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle valmisteltu mandaatti ja katsottiin, että asiassa voidaan edetä nimeämisprosessiin. Tarkoituksena on asettaa viisijäseninen komissio, joka olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Suomessa toteutettavan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn tavoitteena on käydä läpi historian tapahtumat ja oppia niistä.

Mandaatti on valmisteltu vuoden 2019 aikana yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa, joiden toimielinten on tarkoitus käsitellä mandaatti osaltaan. Nimeämisprosessi on tarkoitus käynnistää näiden käsittelyiden jälkeen.

Lue myös: Saamelaisten uhripaikkojen käyttö alkoi jo yli tuhat vuotta sitten – vanhin eläinuhri oli karhu

Kommentoi Facebookissa