Suuri osa maksaisi sote-palveluista enemmän – lapsiperheet hyötyisivät asiakasmaksulain muutoksista

Merkittävin muutos olisi se, että sairaanhoitajan vastaanotosta perittävästä maksusta säädettäisiin lailla.

Merkittävin muutos olisi se, että sairaanhoitajan vastaanotosta perittävästä maksusta säädettäisiin lailla. (Kuva Fotolia)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi lausunnon hallituksen lakiesityksestä.

SOTE Hallitus on tehnyt esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain muutoksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos summaa muutosten vaikutukset niin, että suuri osa ihmisistä maksaisi sote-palveluista hieman nykyistä enemmän ja pieni osa huomattavasti nykyistä vähemmän. THL antoi lausunnon hallituksen lakiesityksestä viime viikolla.

Esitetyt maksujen korotukset liittyisivät lähinnä sote-keskuksen asiakasmaksuihin. Merkittävin muutos olisi se, että sairaanhoitajan vastaanotosta perittävästä maksusta säädettäisiin lailla. Enimmäismaksu olisi 11,5 euroa. Väestöstä 60 prosenttia asuu kunnissa, joissa käynti on tällä hetkellä maksuton.

Lakiesitys poistaisi myös niin sanotun välikaton sote-keskuksen lääkärikäynneistä. Nykyisin asiakkaalta voidaan periä vuoden aikana maksu kolmesta käyntikerrasta. Vastedes maksuja voitaisiin periä siihen saakka, kunnes laissa säädetty vuotuinen maksukatto 683 euroa täyttyy.

Esimerkiksi usein sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla käyvät aikuiset maksaisivat palveluistaan nykyistä enemmän. Pääosin hallituksen esittämät muutokset kuitenkin yhdenmukaistaisivat kuntien kirjavia maksukäytäntöjä, mikä lisäisi ihmisten yhdenvertaisuutta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi.

Usein sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla käyvät aikuiset maksaisivat palveluistaan nykyistä enemmän.
Usein sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla käyvät aikuiset maksaisivat palveluistaan nykyistä enemmän. (Kuva Fotolia)

Esityksessä alaikäisten kaikki terveydenhuollon palvelut muuttuisivat maksuttomiksi ja iäkkäiden kotihoidon kuukausimaksut pienenisivät keskimäärin lähes 30 euroa. Etenkin lapsiperheet ja kotihoitoa saavat iäkkäät hyötyisivät sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan asiakasmaksulain muutoksista. Esityksen mukaan maakunta voisi päättää myös periä enimmäismääriä pienempiä asiakasmaksuja tai olla perimättä niitä ollenkaan.

– Sairaanhoitajamaksun kirjaaminen lakiin todennäköisesti kannustaa maakuntia perimään maksua. Maksun käyttöönotto ja välikaton poisto korottavat pienituloisten kynnystä hakeutua palveluihin varhaisessa vaiheessa, toteaa johtaja Markku Pekurinen THL:stä.

Toisaalta hallituksen esityksessä maksukattoon laskettaisiin mukaan aiempaa enemmän erilaisia palveluita, kuten suun terveydenhuolto. Tämä hyödyttäisi paljon palveluita käyttäviä, sillä katto tulisi heillä täyteen nykyistä nopeammin. Myönteistä heidän kannaltaan on myös se, että vastuu maksukaton seurannasta siirtyisi asiakkaalta maakunnalle.

THL pitää erityisen tärkeänä sitä, että esitys korostaa maakunnan velvollisuutta kohtuullistaa asiakasmaksuja tai luopua niistä kokonaan, jos ihminen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen maksuista.

Lue myös: Sote-kokeilu meni susille – raha ei riitä terveysjäteille, kun kaikkein sairaimmat halusivat vaihtaa

Kommentoi Facebookissa