Suurin osa asumistuen saajista nuoria ja yksin asuvia – tukea saadaan useimmiten lyhyen aikaa

Yleinen asumistuki kattaa keskimäärin puolet asumiskustannuksista, joten monet ruokakunnat tarvitsevat lisäksi toimeentulotukea.

Yleinen asumistuki kattaa keskimäärin puolet asumiskustannuksista, joten monet ruokakunnat tarvitsevat lisäksi toimeentulotukea. (Kuva Fotolia)

Tutkimuksen mukaan tuki on tärkeä perusturvaetuuksien täydentäjä.

ASUMISTUKI Vuonna 2017 asumistuen saajista 63 prosenttia oli alle 35-vuotiaita. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2017 on kasvattanut nuorten tuensaajien määrää entisestään.

Asumistuki on suurimmalle osalle suhteellisen lyhytkestoinen etuus. Puolella asumistuen saajista tukijakso kestää korkeintaan 25 kuukautta. Nuoret saavat asumistukea lyhyemmän aikaa kuin muut ryhmät: puolet alle 35-vuotiaista sai tukea korkeintaan 20 kuukautta.

Kaksi kolmasosaa yleisen asumistuen saajista asuu yksin. Yleinen asumistuki maksetaan koko ruokakunnalle, mikä näyttää suosivan yksin asumista. Se puolestaan voi kasvattaa tukimenoja ja lisätä pienten asuntojen kysyntää.

– Jos pienten asuntojen kysynnän kasvua halutaan hillitä, yhteisasumisen tukemista kannattaisi kehittää, sanoo johtava tutkija Signe Jauhiainen Kelasta.

Kaksi kolmesta asumistuen saajasta jää pienituloisuusrajan alle. Kolmella neljästä asumistukea saavasta ruokakunnasta pääasiallinen tulonlähde on työttömyysturva tai toimeentulotuki, ja valtaosa asumistuen saajista ei saa mitään ansiotuloja. Asumistuki kohdentuu siis sille ryhmälle, jolle se on tarkoitettukin ja tuki on tärkeä perusturvaetuuksien täydentäjä.

Vuonna 2017 yleinen asumistuki kattoi 53,8 prosenttia sitä saaneiden ruokakuntien asumiskustannuksista. Yleistä asumistukea saavista ruokakunnista 37 prosenttia sai myös toimeentulotukea.

– Yleinen asumistuki kattaa keskimäärin puolet asumiskustannuksista, joten monet ruokakunnat tarvitsevat lisäksi toimeentulotukea. Kahden eri tuen hakeminen voi olla asiakkaan näkökulmasta monimutkaista, Jauhiainen pohtii.

Muiden maiden asumistukijärjestelmiin verrattuna Suomen yleinen asumistuki on varsin kattava ja yksinkertainen, ja sitä maksetaan erityyppisille ruokakunnille. Muiden maiden tukijärjestelmissä on enemmän erilaisia ikään, kotitalouteen, asunnon kokoon ja asumismuotoon liittyviä rajoituksia ja sääntöjä.

Kelan Asumista tukemassa -tutkimuksessa tarkastellaan asumistukea saavia ruokakuntia, tukijaksojen kestoa ja ruokakuntien toimeentuloa sekä vuokranantajien näkemyksiä asumistuesta. Lisäksi vertaillaan Suomen ja muiden maiden asumistukijärjestelmiä. Tutkimus perustuu Kelan asumistukirekisteriin, haastatteluaineistoon ja kirjallisuuteen.

Asumistuen toimivuus on herättänyt viime vuosina paljon yhteiskunnallista keskustelua. Aihetta koskeva tutkimustieto on kuitenkin ollut vähäistä. Nyt julkaistu laaja tutkimus tuottaa uutta tietoa asumistukea saavista kotitalouksista ja asumistukijärjestelmästä keskustelun ja päätöksenteon tueksi.

Lue myös: Yli kolmasosa yleisen asumistuen saajista nyt opiskelijoita – keskimääräinen asumistuki 319 euroa

Kommentoi Facebookissa