Suurmoskeijalle esitetään suunnitteluvarausta – jatkoselvityksille aikaa kaksi vuotta

Neljä vuotta sitten valmistuneen Hazrat Sultan -moskeijan kokoista suurmoskeijaa kaavaillaan Helsinkiin.

Viitisen vuotta sitten valmistuneen Hazret Sultan -moskeijan kokoista suurmoskeijaa on kaavailtu Helsinkiin. (Kuva Fotolia)

Helsingin kaupunginhallitus päättää asiasta, muun muassa rahoituksesta halutaan tarkempi selvitys.

SUURMOSKEIJA Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ehdottaa, että kaupunki varaa Sörnäisistä alueen moskeijan ja monitoimikeskuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä ja arkkitehtikilpailua varten. Varauksen ehtona olisi, että hanke tekee muun muassa rahoitukseen liittyviä lisäselvityksiä ja saavuttaa useita välitavoitteita vuoden 2019 loppuun mennessä.

Esityksen mukaan hankkeen toteutusedellytysten selvittämistä voitaisiin jatkaa Hanasaaren voimalaitoksen ja Sörnäisten rantatien välisellä alueella. Kyseessä ei ole vielä toteutukseen tähtäävä tontinvaraus, vaan jatkoselvitykset mahdollistava määräaikainen suunnitteluvaraus.

Asiasta päättää Helsingin kaupunginhallitus. Ensimmäisenä esitystä käsittelee Helsingin kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017. Tonttihakemuksen kaupungille ovat tehneet perustettavan säätiön lukuun Suomen muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry ja Suomen Musliminaiset ry.

Hakijoiden ehdottamaan hankkeeseen kuuluu alustavan suunnitelman mukaan noin 2300 m² kokoinen moskeija ja 13 000 m² kokoinen monitoimikeskus. Kaikille avoimeen kokonaisuuteen tulisi muun muassa koulutus- ja liikuntatiloja sekä eri ikäluokille palveluja tarjoava sosiaalikeskus. Hankkeen suunnittelusta, kustannuksista ja mahdollisesta rakentamisesta vastaisi perustettava Oasis Keskussäätiö.

Tontin suunnitteluvarauksen ehtona olisi, että hanke saavuttaa useita välitavoitteita vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen pitää muun muassa järjestää omalla kustannuksellaan kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Sen tavoitteena on löytää moskeijalle ja keskukselle Helsingin kaupunkikuvaan sopiva ja korkeatasoinen arkkitehtoninen ratkaisu. Jos hanke etenee, lähtökohtana on rakennuksen vaiheittainen toteutus.

Kaupunkiympäristön toimiala on antanut painoarvoa sille, että
onnistuessaan hanke voisi edistää monia Helsingin kaupungin keskeisiä arvoja ja tarjoaisi korkeatasoiset puitteet islamin uskon harjoittamiselle, palvelujen tarjonnalle ja eri väestönryhmien vuorovaikutukselle. Kaupungin saamien lausuntojen perusteella hanke saattaisi myös ehkäistä syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Kaupunki on saanut hankkeesta lausunnot Siirtolaisuusinstituutilta ja kolmelta ministeriöltä.

Vastaavan tyyppisiä mutta kokoluokaltaan pienempiä hankkeita on toteutettu useissa pohjoismaisissa suurkaupungeissa. Suomessa on toistaiseksi vain kaksi moskeijaksi rakennettua tilaa, joista molemmat kuuluvat tataareille. Hankkeeseen liittyy kuitenkin myös avoimia kysymyksiä, joista merkittävimmät koskevat rahoitusta.

Hakijoiden tarkoituksena on, että hankkeen rahoitus kerätään suurelta osin ulkomailta. Alustavan suunnitelman mukaan ainakin Bahrainin kuningaskunta toimisi rahoituksen järjestämisen yhteistyökumppanina, mutta tarkkaa suunnitelmaa rahoituksesta ei ole. Esitettävä suunnitteluvaraus mahdollistaisi osaltaan rahoitusta koskevat jatkoneuvottelut ja yksityiskohtaisen rahoitussuunnitelman tekemisen.

Suunnitteluvarauksen ehtona on, että kaupunki saa perusteellisen selvityksen rahoituksesta ja sen ehdoista sekä keinoista, joilla moskeijan ja monitoimikeskuksen toiminnan riippumattomuus rahoittajista varmistetaan. Kaupunki tekisi erillisen päätöksen rahoitussuunnitelman hyväksymisestä.

Jos moskeijaa ja monitoimikeskusta varten tehdään suunnitteluvaraus, ja hanke osoittautuu sen aikana toteutuskelpoiseksi, varsinainen toteutukseen tähtäävä tontinvaraus tulee myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Rakentamisen edellyttämästä asemakaavan muutoksesta päättäisi Helsingin kaupunginvaltuusto. Tämänhetkisen arvion mukaan rakentaminen olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2022.

Päivän Lehti on kirjoittanut moskeijasta aikaisemmin muun muassa tässä.

Kommentoi Facebookissa