Sydäninfarktin saaneiden selviytymistä tutkittiin – Suomessa korkeampi kuolleisuus kuin Norjassa

Helsingissä vanhemmat infarktipotilaat on hoidettu terveyskeskuksessa eivätkä ole mukana tarkastelussa.

Helsingissä vanhemmat infarktipotilaat on hoidettu terveyskeskuksessa eivätkä ole mukana tarkastelussa. (Kuva Fotolia)

Sekä sydän- että aivoinfarktipotilaiden kohdalla Helsingin lukemat olivat kuitenkin Osloa paremmat.

TERVEYS Helsingissä sydäninfarktin saanut on Osloa todennäköisemmin hengissä vuoden kuluttua sairastumisesta, kertoo THL:n ja Oslon yliopiston tuore tutkimus. Sen mukaan Helsingissä noin 10 prosenttia potilaista oli vuoden päästä kuollut, kun Oslossa lukema oli noin 12 prosenttia.

Koko maata koskevassa vertailussa sydänkohtauspotilaiden kuolleisuus oli Suomessa kuitenkin 2–4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Norjassa.

– Ero saattaa johtua siitä, että potilasjoukko ei ole täysin vertailukelpoinen. Helsingissä mukana on vain Helsingin yliopistollisen sairaalan potilaat, jotka ovat nuorempia kuin Oslossa. Helsingissä vanhemmat infarktipotilaat on hoidettu terveyskeskuksessa eivätkä ole mukana tarkastelussa. Koko maata koskevassa vertailussa potilaat ovat paremmin vertailtavissa, sanoo tutkimusprofessori Unto Häkkinen.

Myös aivoinfarktipotilaiden kohdalla Helsingin lukemat olivat Osloa paremmat. Helsingissä aivoinfarktin saaneista noin 12 prosenttia oli kuollut vuoden kuluttua sairastumisesta, Oslossa noin 14 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan vuoden 2012 jälkeen aivoinfarktin hoidon kulut Helsingissä alkaneet nousta selvästi, Oslossa eivät.

– Syynä tähän on se, että Helsingissä erikoissairaanhoidon käyttö on lisääntynyt nopeasti, Häkkinen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten sydäninfarktin, aivoinfarktin ja lonkkamurtuman hoito ja potilaiden selviytyminen eroavat Helsingissä, Oslossa, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Tarkempi vertailu tehtiin Helsingin ja Oslon välillä.

Aineisto koskee vuosia 2009–2014. Merkittäviä eroja Helsingin ja Oslon välillä oli potilaiden saamassa kotihoidossa. Oslossa kotihoito kävi aivoinfarktipotilaan luona vuoden aikana noin 70 kertaa, Helsingissä 30.

– Aivoinfarktipotilailla Oslossa kotihoidon suurempi käyttö oli yhteydessä vähäisempään laitoshoidon käyttöön, Häkkinen toteaa.

Lonkkamurtumapotilaiden kohdalla erot kotikäynneissä ovat sen sijaan tasoittuneet. Vuonna 2013 potilaan luona käytiin Helsingissä noin 95 kertaa, Oslossa noin 115 kertaa. Oslossa kaikissa kolmessa sairaudessa potilaat kävivät lisäksi Helsinkiä useammin perusterveydenhuollon lääkärillä. Helsingissä potilaat kävivät useammin sairaalan poliklinikoilla, joiden kustannukset ovat yleensä perusterveydenhuoltoa suuremmat.

Tutkimuksen taustalla on hoitokäytäntöjen muutokset. Oslossa tehtiin vuonna 2012 uudistus, jolla pyrittiin siirtämään potilaat aiempaa nopeammin erikoissairaanhoidosta edullisempaan hoitoon. Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa otettiin vuonna käyttöön 2007 sakkomaksu, jos kunta ei pystynyt siirtämään potilasta muuhun hoitopaikkaan. Tästä luovuttiin 2009, mutta maksu palautettiin 2011, koska hoitoajat erikoissairaanhoidossa kasvoivat.

Uudistusten ansiosta esimerkiksi lonkkamurtumapotilaiden sairaala olo erikoissairaanhoidossa lyheni molemmissa kaupungeissa. Kaikkiaan Helsingin ja Oslon väliset erot lonkkamurtuman hoidossa pienentyivät 2009–2014.

Kommentoi Facebookissa