Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan myös vammaisia taiteilijoita – ”Yleisölle tulee tarjota uusia kykyjä”

Ensi vuonna hankkeen teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon. (Kuva Tornio)

Vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuushanke etsii tilaa, näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia.

YHDENVERTAISUUS Taide ja taiteen tekeminen kuuluu kaikille ja jokaiselle tulee antaa yhden vertainen mahdollisuus myös sen toteuttamiseen. Näin sanoo tanssija, esiintyjä Maija Karhunen, joka toimii myös Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus –hankkeen projektijohtajana.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat vammaisten taiteilijoiden yhdistys Kulttuuriyhdistys Suomea EUCREA ry, Aineen Taidemuseo, Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV, Säätiöt ja rahastot ry sekä Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma.

Käynnistynyt hanke on saanut Karhusen mukaan hyvän vastaanoton.

– Kentän into viestii, että vammaiset taiteen tekijät tarvitsevat enemmän tilaa, näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvon toteutuminen myös taide- ja kulttuurialalla lähtee siitä, että yleisölle tulee tarjota uusia kykyjä myös vammaisten taiteilijoiden kautta.

Koneen Säätiön rahoittama hanke on kaksivuotinen ja laajuutensa lisäksi hyvin moniulotteinen. Hanke pitää sisällään taiteellisen työskentelyn lisäksi myös taiteilijoiden sparrausta ja mentorointia. Hankkeen myötä pyritään vaikuttamaan myös taidealan portinvartijoihin eli rahoittajiin, kuraattoreihin, kriitikoihin sekä taidealan koulutuksen tarjoajiin.

– Koneen Säätiön rahoitus mahdollistaa se, että voidaan toteuttaa kaikkea sellaista, josta on pitkään haaveiltu vammaisten taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi. Esimerkiksi sparraustyöpajoissa voidaan keskustella taiteen sisällöstä, tekniikoista ja taidemaailmassa toimimisesta. Taiteilijat saavat opastusta myös oman portfolion tekoon, apurahahakemusten täyttämiseen sekä yleensäkin oman uran edistämiseen liittyviin asioihin. Unohtaa ei sovi myöskään taiteilijatapaamisia, verkostoitumista ja keskinäistä vertaistukea.

Taiteen alan portinvartijat

Maija Karhunen odottaa hankkeelta myös keskinäistä verkostoitumista, jotta taiteilijat saisivat mahdollisuuden saada omia töitään esille.

– Vammaisen taiteilijan ei ole helppo lähteä esimerkiksi residenssiin. Usein tämä on jopa mahdoton yhtälö, sillä residenssit ovat esteellisiä eikä saavutettavuuteen, taiteilijan yksilölliseen tukemiseen tai joustavuuteen ole panostettu.

Maija Karhunen tunnetaan myös tanssijana ja hän on erinomainen esimerkki siitä, että taide ja taiteen tekeminen kuuluu osana myös vammaisten elämään. (Kuva Outi Salonlahti)

Karhusen mukaan tavoitteena on järjestää residenssit mahdollisimman saavutettavasti.

– Työskentelymme myötä kerääntyy kokemuksia ja hyödyllistä tietoa residenssien järjestämisestä saavutettavasti. Sitä haluamme jakaa myös muille residenssitoimijoille Suomessa, jotta vammaisilla taiteilijoilla olisi todellisia mahdollisuuksia jatkossa työskennellä residenssissä.

Hankkeen kautta pyritään kouluttamaan myös taiteen alan portinvartijoita. Esimerkiksi kuraattorit ja kriitikot tarvitsevat lisää tietoa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden kohdalla. Taiteilijoille itsestään selvät asiat, kuten mahdollisuus pyrkiä koulutukseen tai hakea apurahaa, eivät vielä täysin toteudu vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden kohdalla.

– Haluamme herättää samalla ajatuksen, että pitäisikö vammaisille taiteilijoille suunnata jopa ihan oma apuraha, Karhunen sanoo.

Karhusen mukaan hankkeen yhteistyökumppanit pitävät tärkeänä, että vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta vahvistetaan. Juuri tämän takia he tuovat osaamisensa mukaan ja ovat halukkaita tarkastelemaan myös omia toimintatapojaan. Taidekriitikoiden suuntaan Maija Karhunen haluaa esittää kuitenkin tärkeän viestin.

– Olisi ensiarvoisen tärkeää tiedostaa, mitä heidän olisi hyvä tietää vammaisuudesta ja taiteesta. Samalla olisi hyvä pohtia, miten kriitikot voisivat tuoda vahvemmin esille taiteilijoita.

Karhusen mukaan myös koulutus kannattaa nostaa omalle jalustalleen.

– Monelle taiteesta kiinnostuneelle vammaiselle osallistuminen esimerkiksi vaadittaviin pääsykokeisiin on edelleen vaikeaa.

Pohjoisen mahdollisuudet näkyviin

Taiteilijoille on järjestetty avoin haku ja residenssityöskentelyyn valitaan neljä taiteilijaa. Valinnan suorittavat yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelut sekä Aineen taidemuseo. Maija Karhunen korostaa, että hakuprosessissa ei ole mitään taiteenalaa suljettu pois.

– Kokonaisuus on hyvin avoin ja laajapintainen. Tilat mahdollistavat monipuoliseen taiteen esittämisen; veistoksista äänitaiteeseen ja jopa sarjakuviin. Ovet residenssiin aukeavat puhtaasti mielenkiintoisen ja kiinnostavan idean kautta.

Valitut taiteilijat saavat neljän kuukauden pituisen apurahan. Uran alkuvaiheessa oleville taiteilijoille apurahan suuruus on 2 500 euroa kuukaudessa ja kokeneemmat taiteilijat saavat kuukausittain 3 000 euroa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on herätellä taiteilijoita näkemään myös pohjoisen mahdollisuudet. Neljä valittua taiteilijaa tulevat työskentelemään residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannassa. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon.

  • Haastattelu on aikaisemmin julkaistu IT-lehdessä

Lue myös: Invalidiliitto tekee aktiivista vaikuttamistyötä – ”Vammaisten ihmisten kokemustietoa kannattaa hyödyntää”

Kommentoi Facebookissa