Taksinkuljettajalla oltava ajolupa myös tulevaisuudessa – mutta ei pakollista koulutusta

Ajokortiksi hyväksytään sellainen muussa EU-jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, joka tunnustetaan Suomessa ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaksi.

Ajokortiksi hyväksytään sellainen muussa EU-jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, joka tunnustetaan Suomessa ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaksi. (Kuva Fotolia)

Taksinkuljettajan pätevyys osoitetaan kokeella, joka tulee suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

TAKSIUUDISTUS Taksinkuljettajalla tulee jatkossakin olla voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen taksinkuljettajaksi aikovalta ei enää edellytetä koulutukseen osallistumista ajoluvan saamiseksi – taksinkuljettajan koe on kuitenkin suoritettava kuitenkin hyväksytysti.

Taksinkuljettajan ajolupa, joka myönnetään 1.7.2018 jälkeen, on aina voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ajoluvat, jotka on myönnetty 1.1.2015 jälkeen, ovat voimassa siihen asti kuin ajoluvassa lukee.

Uudistetun taksinkuljettajan kokeen voi suorittaa Ajovarman ammattiliikenteen palvelupisteissä heinäkuun alusta alkaen. Yksilökokeeseen pitää varata aika etukäteen.

– Jos yritys haluaa järjestää ryhmäkokeen omille tuleville taksikuskeille, sovitaan niistä erikseen Ajovarman kanssa, kertoo Trafin asiantuntija Pasi Parviainen.

Taksinkuljettajan osaamisvaatimuksiin ei tule muutoksia liikennepalvelulain myötä. Kuljettajan on kyettävä huolehtimaan matkustajan turvallisuudesta, ottamaan huomioon matkustajan toimintarajoitukset ja hänellä on oltava pääasiallista toiminta-aluetta koskeva riittävä paikallistuntemus.

– Kokeessa voi vapaasti valita minkä kunnan paikallistuntemusosion tekee. Kunnan valinta ei sido millään tavalla henkilöä ajolupansa osalta, vaan ajolupa on voimassa koko Suomessa, tarkentaa Parviainen.

Myöskään taksinkuljettajan kielitaitovaatimuksiin ei ole tullut muutoksia. Taksinkuljettajan koe tulee jatkossakin suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ja taksiyrittäjä vastaa siitä, että yrityksen kuljettajilla on riittävä kielitaito.

– Vastuu kuljettajan osaamisen varmistamisesta on taksiyrittäjällä. Trafin myöntämät taksinkuljettajien koulutusluvat lakkaavat ja viranomaisen valvomia koulutuksia ei enää järjestetä. Koulutuksia tulee jatkossakin taksinkuljettajille olemaan tarjolla, ne eivät vain ole minkään viranomaisen valvonnan alaisia, Parviainen summaa.

Ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva, vähintään vuotta aikaisemmin saatu, B-luokan ajokortti. Suomessa myönnetyn ajokortin lisäksi hyväksytään sellainen muussa EU-jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, joka tunnustetaan Suomessa ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaksi.

Ajolupaa hakiessaan on myös toimitettava lääkärinlausunto ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä. Jokaiselle luvan hakijalle tehdään rikos- ja sakkorekisteri tarkistus. Jos rekistereissä ilmenee merkintöjä nämä saattavat olla esteenä luvan myöntämiselle.

Lue myös: Taksitolpalla voi jatkossa valita auton vapaasti – kuinka käy viikonloppuisin aamuyön pikkutunneilla?

Kommentoi Facebookissa