Tänään vietetään löytöeläinpäivää – 20 vuotta vanha eläinsuojelulaki uudistetaan

Kissojen ja koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ehkäisisi ennalta eläinten hylkäämistä.

Kissojen ja koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ehkäisisi ennalta eläinten hylkäämistä. (Kuva Fotolia)

Löytöeläintoimintaa hoidetaan Suomessa pitkälti vapaaehtoisvoimin.

ELÄINSUOJELU Valtakunnallista löytöeläinpäivää vietetään tänään, mutta koko vuosi on merkittävä eläinsuojelun kannalta. Maa- ja metsätalousministeriössä on nimittäin meneillään eläinsuojelulain kokonaisuudistus. Uuden eläinsuojelulain on tarkoitus valmistua vuonna 2017.

Uudistuksen tarkoituksena on modernisoida vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Samalla eläinsuojelulainsäädäntöä pyritään selkiyttämään nykyisestä.

Löytöeläimet ovat usein heikossa asemassa, sillä niiden kiinniottaminen ja kuljetus löytöeläinten talteenottopaikkaan eivät kuulu kenellekään. Irrallaan tavatun lemmikkieläimen kohtalo on usein yksityishenkilöiden hyväntahtoisuuden varassa.

– Löytöeläinten asiat ovat monelta osin heikoissa kantimissa, kun toiminta pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin. SEY haluaa, että uuteen eläinsuojelulakiin määritellään vastuutahot, jotka vastaavat irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten kiinniotosta ja kuljetuksesta sekä niistä aiheutuvista kuluista, sanoo Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Kunnilla on velvollisuus huolehtia löytöeläimistä 15 vuorokauden ajan, mutta kunnallisen löytöeläintoimijan valinnassa ainoana kriteerinä on yleensä hinta.

– Löytöeläinten hoidon taso on hyvin vaihtelevaa. Hoidon tason nostamiseksi kunnallisen löytöeläintoiminnan kilpailutuksessa on otettava kilpailukriteeriksi hinnan lisäksi löytöeläintalon henkilökunnan ammattitaito ja eläinten pito-olosuhteet. Kunnalliselle löytöeläintoimijalle tulee myös säätää pätevyysvaatimukset, joilla varmistutaan siitä, että eläimet saavat asianmukaista hoitoa.

Hintojen polkeminen ja hoidosta tinkiminen voivat johtaa tilanteeseen, jossa löytöeläintoimija omalla toiminnallaan jopa pahentaa löytöeläinongelmaa.

– Usein löytöeläinten talteenottopaikat luovuttavat eläimen uuteen kotiin leikkaamattomana ja rokottamattomana. SEY pitää tällaista toimintaa vastuuttomana, sillä leikkaamaton kissa saattaa päätyä tekemään ei-toivottuja pentuja, jotka edelleen pahentavat hylättyjen kissojen ongelmaa. Laatukriteereihin tulisi kirjata, että löytöeläimen saa luovuttaa uuteen kotiin vain leikattuna ja rokotettuna, sanoo Pulli.

Kissojen ja koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ehkäisisi ennalta eläinten hylkäämistä, kissapopulaatioiden syntymistä ja nostaisi erityisesti kissan arvoa ja arvostusta. Se myös säästäisi löytöeläintoimijoiden resursseja, kun eläimellä olisi aina omistaja, jolta periä hoitopäiviltä koituneet kulut.

– Eläinsuojelulakiin tulisi kirjata, ettei löytöeläintä saa luovuttaa eteenpäin tunnistusmerkitsemättömänä ja rekisteröimättömänä.

SEY on jo vuosia tehnyt töitä edistääkseen löytöeläinten kohtelua lainsäädännön tasolla. Nyt järjestö kaipaa hallitukselta eläinsuojelutekoja. Eläinsuojelulaki määrittää yhteiskunnan suhtautumisen suuret linjat, mutta 20 vuotta vanhana laki on auttamattomasti jäänyt jälkeen kehityksestä.

– Tieto eläinten hyvinvoinnin tarpeista on lisääntynyt huimasti nykyisen lain kirjoittamisen jälkeen. Eläinsuojelijoiden pelkona on, että lakia uudistetaan eläinten hyvinvoinnin sijaan talous edellä.

Kommentoi Facebookissa