Terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla ja rannikolla – sairaimmat pohjoisessa

Suurista kaupungeista terveimmät asukkaat ovat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Suurista kaupungeista terveimmät asukkaat ovat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. (Kuvituskuva Fotolia)

Sairastavuusindeksin mukaan koko maassa terveys paranee, mutta alueelliset erot kärjistyvät

TERVEYS Kuntien välillä on merkittäviä eroja sairastavuudessa. THL:n tuore sairastavuusindeksi kertoo, että terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla sekä Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkokunnissa. Sairastavuus on suurinta monissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä vyöhykkeellä, joka suuntautuu Raahen seudulta kaakkoon kohti Tohmajärveä ja Ilomantsia.

Sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan, jonka vertailuluku on 100. Mitä pienempi kaupungin, kunnan tai maakunnan luku on, sitä terveempi väestö on. Kymmenen eniten sairastavan kunnan keskimääräinen sairastavuusindeksi on kolminkertainen verrattuna kymmenen vähiten sairastavan kunnan keskiarvoon.

– Sairastavuus suurenee siirryttäessä etelästä ja lännestä koilliseen, ja tämä on ollut Suomen alueellisten terveyserojen keskeinen piirre jo toistasataa vuotta. Vaikka koko maassa terveys on kohentunut, alue-erot ovat säilyneet suurina ja jopa kärjistyneet, kertoo tutkimusprofessori Seppo Koskinen.

Ikävakioitu sairastavuusindeksi kunnissa ja maakunnissa ajanjaksolla 2014–2016.
Ikävakioitu sairastavuusindeksi kunnissa ja maakunnissa ajanjaksolla 2014–2016. (Kuva THL)

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä. Nyt esitetyt luvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että kuntien erilaiset ikärakenteet eivät vaikuta tuloksiin.

– 2000-luvun aikana sairastavuus on pienentynyt koko maassa 16 prosenttia, kymmenessä terveimmässä kunnassa 36 prosenttia, mutta kymmenessä sairaimmassa kunnassa vain viisi prosenttia, Koskinen jatkaa.

Verrattaessa yli 50 000 asukkaan kaupunkeja koko maahan, terveimmät asukkaat ovat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Suurinta sairastavuus on Kuopiossa, Oulussa, Joensuussa ja Kotkassa.

Suurten kaupunkien sairastavuusindeksit eri sairausryhmissä ajanjaksolla 2014–2016. Vertailuluvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että kuntien erilaisten ikärakenteiden vaikutus tuloksiin on poistettu.
Suurten kaupunkien sairastavuusindeksit eri sairausryhmissä ajanjaksolla 2014–2016. Vertailuluvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että kuntien erilaisten ikärakenteiden vaikutus tuloksiin on poistettu. (Taulukko THL)

Verrattaessa maakuntia koko maahan, väestö on terveintä Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Sairastavuus on suurinta Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Syöpätaudit ovat hieman yleisempiä etelässä kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Tapaturmia on maakunnista eniten Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Aivoverisuonitaudit jakaantuvat melko tasaisesti koko maassa.

Sairastavuusindeksi kokoaa tiedot seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Nämä ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat sekä dementia. Nyt päivitetty sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2016 tietoihin.

Lue myös: Terveyskeskuksissa suurin osa pääsi kuukaudessa lääkärille – pitkiä odotusaikoja eniten Pohjois-Suomessa

Kommentoi Facebookissa