Tulli aloitti esiselvityksiä pakotteiden alaisista kuljetuksista – taideteosten matka Venäjälle pysäytettiin

Tullin tehtäviin toimeenpanevana viranomaisena kuuluu yhdessä EU-tasolla sovittujen tavarapakotteiden valvonta. (Kuvituskuva VNK)

Suurimmassa osassa tapauksista kyseessä ovat olleet niin sanotut kaksikäyttötuotteet.

PAKOTTEET Tulli on aloittanut EU:n Venäjälle ja Valko-Venäjälle Ukrainaan hyökkäyksen vuoksi asettamien laajojen vienti- ja tuontipakotteiden alaisista kuljetuksista noin 20 esiselvitystä. Esitutkintaan on edennyt tällä hetkellä kaksi tapausta.

Suurimmassa osassa esiselvitykseen päätyneistä tapauksista kyseessä on ollut niin sanotut kaksikäyttötuotteet, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi monet elektroniikka- ja sähkötuotteet, kuten tietokoneiden osat. Puolustustarvikkeet, veneet, puhelimet ja erilaiset elektroniset komponentit kuuluvat niin ikään pakotelistoille. Myös ylellisyystavaroiden vienti Venäjälle on kielletty.

– Olemme todenneet 10 tapauksen osalta, ettei esitutkintaa ole syytä aloittaa. Näissä tapauksissa pakotteiden alaisten tuotteiden kuljetus on lähtenyt ennen pakotteiden asettamista. Sisällöllisesti näissä kuljetuksissa on kuitenkin ollut tuotteita, jotka kuuluvat pakotevalvonnan piiriin, mutta ajankohdasta johtuen tekoja ei voida pitää tahallisina, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Tullin esitutkinnassa on tällä hetkellä kaksi tapausta, joita tutkitaan eri asteisina säännöstelyrikoksina. Tulli tekee vuositasolla keskimäärin 4–20 esitutkintaa.

Tullin Vaalimaalla viikonloppuna pysäyttämät, EU-pakotteiden alaisiksi epäillyt kuljetukset sisälsivät taideteoksia. Kuljetukset olivat matkalla muualta Euroopasta sekä Japanista Suomen kautta Venäjälle. Ulkoministeriö on vahvistanut, että EU:n pakoteluettelossa on oma kohtansa taideteoksista.

Tulli on aloittanut esitutkinnan Vaalimaan tapauksesta.  Tapauksen selvittäminen on kesken sekä ulkoministeriössä että Tullissa. Selvitysten valmistumisen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.

– On tärkeää, että pakotevalvonta toimii tehokkaasti. Pakotteiden valvonta on osa Tullin normaalia toimintaa ja suuntaamme valvontamme aina riskiperusteisesti. Nyt esitutkintaan päätyneet kuljetukset havaittiin osana normaalia valvontatyötämme, kertoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Taideteokset olivat tulossa Italiasta ja Japanista Suomen kautta Venäjälle. Ne olivat olleet näyttelyissä. Taideteokset ovat varastoituina teosten arvo, ominaisuudet ja turvallisuus täysmääräisesti huomioiden.

Esitutkinta jatkuu tietojen keräämisellä, kansainvälisellä yhteistyöllä ja oikeusavuilla. Tullin tarkoituksena on hoitaa tutkinta loppuun mahdollisimman nopeasti. Tulli jatkaa asiassa ulkoministeriön konsultoimista ja ulkoministeriö omalta osaltaan selvittää asiaa Euroopan komission kanssa.

Tulli on tutkinut pakotteisiin liittyviä säännöstelyrikoksia aiemmin muun muassa sekä Krimin että Syyrian pakotteiden osalta.

Lue myös: Venäjän kauppa romahti – venäläisen raakaöljyn tuonti on vähentynyt jo viime vuosina

Kommentoi Facebookissa