Tupakointi on yleisempää ammattiin opiskelevilla nuorilla kuin lukioissa – koulutusryhmien väliset erot kasvoivat

Vähän koulutettujen tupakointi on vähentynyt korkeasti koulutettujen tupakointia hitaammin.

Vähän koulutettujen tupakointi on vähentynyt korkeasti koulutettujen tupakointia hitaammin. (Kuvituskuva Fotolia)

Savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030 ei näyttäisi tutkimuksen perusteella toteutuvan.

TERVEYS Suomalaisten tupakointi on vähentynyt paljon 1970-luvulta lähtien, mutta merkittävä osa työikäisestä väestöstä, 13 prosenttia, tupakoi edelleen. Tupakoinnin vähentyessä ovat tupakoinnin koulutusryhmien väliset erot kuitenkin kasvaneet.

Vähän koulutettujen tupakointi on vähentynyt korkeasti koulutettujen tupakointia hitaammin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijan Otto Ruokolaisen väitöstutkimus. Korkeasti koulutetut aloittavat tupakoinnin harvemmin ja lopettavat sen useammin kuin vähän koulutetut.

Koulutus vaikuttaa vahvasti myös nuorten tupakointiin. Tupakointi on yleisempää ammattiin opiskelevilla nuorilla kuin lukioissa opiskelevilla. Viime vuosina nuuskan käyttö on yleistynyt pojilla, ammattiin opiskelevilla enemmän kuin lukiolaisilla. Nuorilla oma koulutuspolku oli tutkimuksen mukaan vanhempien koulutusta vahvemmin yhteydessä tupakointiin ja nuuskaamiseen.

Ruokolainen tekee tutkimuksestaan kaksi pääasiallista johtopäätöstä. Ensinnäkin tavoite Savuton ja nikotiiniton Suomi vuonna 2030, jolloin alle viisi prosenttia väestöstä käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita, ei näyttäisi olevan näiden tulosten perusteella toteutumassa.

Juttuvinkki: Raskaudenaikainen tupakointi on vähentynyt – ”Taustalla kasvanut tietoisuus haitoista”

Tupakointi ylläpitää sitkeästi väestöryhmien välisiä merkittäviä terveyseroja, joiden kaventaminen on Suomen terveyspolitiikan keskeisiä tavoitteita.

– Jotta terveyden tasa-arvo ja tupakkalain tavoite toteutuisivat, tarvitaan lisätoimia eritoten matalasti koulutettujen väestöryhmien tupakkatuotteiden käytön vähentämiseksi, arvioi Ruokolainen toisena johtopäätöksenään.

– Nykyisellä tiukalla tupakkapolitiikalla on tutkimukseni mukaan suomalaisen väestön tuki, mutta rajoitusten lisäksi erityisen tärkeää on tukea tupakoijia tupakoinnin lopettamisessa. Lopettamisen tukea olisi tarjottava erityisesti matalasti koulutetuille.

Ruokolaisen mukaan tupakoinnin ehkäisyssä ja lopettamisen tuessa tulee ottaa huomioon savukkeiden ohella myös muut tupakka- ja nikotiinituotteet kuten nuuska ja sähkösavukkeet.

Väitöskirjan aineisto koostui useista suomalaisista kysely, terveys- ja koululaistutkimuksista: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus, Terveys 2000 ja Terveys 2011 sekä Kouluterveyskysely. Aineistot kattoivat yhteensä vuodet 1978–2017.

Tutkimuksiin vastanneiden määrä vaihteli väitöskirjan eri osatöissä alkaen vajaasta tuhannesta, ja ollen korkeimmillaan lähes 400 000.

Lue myös: Vähän koulutettujen keski-ikäisten naisten tupakointi on lisääntynyt – ”Kehitys menee tältä osin väärään suuntaan”

Kommentoi Facebookissa