Tutkimuksessa selvitettiin halukkuus ottaa koronarokotus – suurin syy oli huoli vakavasta taudista

Uusimpien tutkimustietojen mukaan käytössä olevat koronarokotteet torjuvat tehokkaasti myös liikkeellä olevia koronaviruksen variantteja.

Uusimpien tutkimustietojen mukaan käytössä olevat koronarokotteet torjuvat tehokkaasti myös liikkeellä olevia koronaviruksen variantteja. (Kuva Fotolia)

Nuoremmat eivät aina koe tarvetta rokotteen ottamiseen, koska oma riski sairastua koetaan pieneksi.

KORONAVIRUS Ihmisten rokotushalukkuuteen vaikuttavat tekijät vaihtelevat iän mukaan. Näin todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa, jossa selvitettiin Suomessa asuvien aikuisten koronarokotushalukkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen mukaan kaikkein vahvin syy ottaa koronarokote on huoli vakavasta koronavirustaudista. Tämä syy korostui kaikilla ikäryhmillä.  Alle 50-vuotiaiden halukkuuteen ottaa rokote vaikuttavat erityisesti rokotuksen helppous ja terveydenhuollon ammattilaisten antamat suositukset. Vanhemmilla näiden seikkojen merkitys on selvästi pienempi.

– Saatua tietoa voidaan käyttää muun muassa rokotusten järjestämiseen ja rokotuksia koskevan tiedon kohdentamiseen sitä eniten tarvitseville. On tärkeää, että ihmiset ovat selvillä voimassa olevista rokotussuosituksista ja että rokotettavana käyminen on tehty mahdollisimman mutkattomaksi, sanoo THL:n erityisasiantuntija Timothée Dub.

Rokotushalukkuutta laskee tutkimuksen mukaan erityisesti huoli rokotteisiin liitetyistä haitoista ja rokotteiden turvallisuudesta. Turvallisuuteen liittyvät käsitykset vaikuttavat erityisesti yli 50-vuotiaiden rokotushalukkuuteen. Tätä nuoremmat puolestaan eivät aina koe tarvetta rokotteen ottamiseen, koska oma riski sairastua koetaan pieneksi.

Juttuvinkki: AstraZenecalla rokotetut voivat valita toisen koronarokotteensa – ”Riskiryhmiin kuuluvat on pääosin rokotettu”

Viime vuoden huhti- ja joulukuun välillä halukkuus ottaa koronarokote laski hieman. Niiden osuus, jotka olivat halukkaita ottamaan rokotteen, laski huhtikuun 70 prosentista marras-joulukuun 64 prosenttiin. Nyt kuluvan vuoden huhtikuussa tehdyn uusimman kyselykierroksen mukaan rokotushalukkuus on kääntynyt selvään kasvuun.

Tällä hetkellä 74 prosenttia ottaisi rokotteen, jos sitä tarjottaisiin. Rokotusluottamus on Suomessa perinteisesti ollut kansainvälisesti verraten korkealla tasolla.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Taloustutkimuksen toteuttamalla verkkokyselyllä, johon osallistui kullakin kyselykierroksella noin 1000 Suomessa asuvaa aikuista. Osallistujat oli valikoitu siten, että tutkittavan joukon ikä-, sukupuoli- ja asuinpaikkajakauma vastasivat tilastollisesti Suomen 18–79-vuotiasta väestöä.

Lue myös: Suomalaisista neljä viidestä luottaa koronarokotteisiin – vielä useampi ottaa rokotuksen

Kommentoi Facebookissa