Työllisyyden kasvu hidastuu enemmän kuin arvioitiin – pitkäaikaistyöttömien määräksi vakiintunut 63 000 henkeä

Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa.

Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. (Kuva Fotolia)

Työvoimaa on palannut työmarkkinoille kahden vuoden hyvän työllisyyskehityksen myötä.

TALOUS Suomessa yhä meneillään oleva talouskasvu, vaikkakin hidastuvana, mahdollistaisi toistaiseksi jopa nykyistä paremman työllisyyden kasvun. Työllisyyden kasvua rajoittavat meillä kuitenkin rakennetyöttömyys, kohtaanto-ongelmat ja työvoiman tarjonnan rajallisuus. Tulokset käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta.

Parhaillaan työllisyyden kasvu hidastuu Suomessa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Teollisuudessa lomautukset lisääntyvät. Nyt näkyvä kasvu työllisyydessä tulee kasvussa olevilta palvelualoilta.

Työikäisen väestön väheneminen jatkuu, sillä myös vanhimman työikäisen ryhmän 65–74-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun parin vuoden sisällä. Työllisyysaste on kasvanut työllisten määrää nopeammin siksi, että työikäinen 15–64-vuotias väestö on supistunut. Vaikka osallistumisasteet nousevat ja työvoiman kysyntä yhä hieman kasvaa, työvoiman tarjonta kasvaa enää vain vähän. Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2021.

Työvoimaa on palannut työmarkkinoille runsaasti kuluneen kahden vuoden hyvän työllisyyskehityksen myötä. Tämän vuoksi työvoiman ulkopuolella olevien piilotyöttömien varanto on kutistunut kolmanneksella 116 000 henkilöön. Piilotyöttömät ovat henkilöitä, jotka haluaisivat vastaanottaa työtä, voisivat aloittaa työn kahden viikon sisään, mutta eivät ole etsineet työtä.

Rekisteröityneiden työttömien työnhakijoiden määrä ei enää käytännössä laske, vaan on ennusteen mukaan vakiintumassa lähivuosina noin 240 000 henkeen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään vakiintumassa noin 63 000 henkeen.

Työttömyyden lasku todennäköisesti lähes pysähtyy vuonna 2020. Tuoreimpien suhdannelukujen valossa arvio on, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 prosenttiin, ensi vuonna 73 prosenttiin ja vuonna 2021 73,4 prosenttiin.

Lue myös: Etla esittää lisätoimia hallituskaudelle – työllisyystavoite vaatii 40 000 uutta työpaikkaa

Kommentoi Facebookissa