Vain kuudella suomalaisella pörssiyhtiöllä on nainen toimitusjohtajana

Vielä muutama vuosi sitten vain yhdessä pörssiyhtiössä oli toimitusjohtajana nainen.

Vielä muutama vuosi sitten vain yhdessä pörssiyhtiössä oli toimitusjohtajana nainen. (Kuva Fotolia)

Erityisesti suurten pörssiyhtiöiden hallituksiin rekrytoidaan kuitenkin yhä useammin nainen.

TASA-ARVO Pörssiyhtiöt päättävät kevään aikana uusista hallituskokoonpanoistaan. Keskuskauppakamari odottaa yhä useamman naisen nousevan hallituksiin.

– Vuosittain noin 15–20 prosenttia hallitusjäsenistä vaihtuu. Jos edellisvuosien tilastojen mukainen kehitys jatkuu, nimittävät pörssiyhtiöt uusia hallituksen jäseniä enenevässä määrin sopivien naiskandidaattien keskuudesta, Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen uskoo.

Kansainvälinen naistenpäivä on Turusen mukaan hyvä syy onnitella suomalaisia naisia, jotka etenevät hyvää vauhtia pörssiyhtiöiden hallituksiin. Naisten osuus kaikista pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä oli viime vuonna 25 prosenttia ja suurissa yhtiöissä 32 prosenttia. Uusista hallitusnimityksistä pörssiyhtiöissä 35 prosenttia meni naisille. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus uusista nimityksistä oli peräti 43 prosenttia.

– Naisten suuri osuus uusista nimityksistä kertoo, että pörssiyhtiöt hakevat aktiivisesti hallituskandidaatteja kummankin sukupuolen edustajista, iloitsee Antti Turunen.

Turusen mukaan viime vuosien myönteisen kehityksen jatkuminen ei ole enää riippuvainen ainoastaan sopivien naiskandidaattien löytymisestä, vaan myös hallitusten vaihtuvuudesta ja yhtiöiden halusta ylipäätään uudistaa hallituskokoonpanojaan. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on ollut jatkuvassa nousussa, kuten Keskuskauppakamarin vuodesta 2011 lähtien laatimat vuosittaiset naisjohtajaselvitykset osoittavat.

– Kehitys näkyy myös muualla ylimmässä johdossa. Vuosi on alkanut tilanteessa, jossa jo kuudella suomalaisella pörssiyhtiöllä on nainen toimitusjohtajana ja lisäksi yhdessä yhtiössä nainen on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Koskaan aiemmin ei suomalaisissa pörssiyhtiöissä ole ollut samanaikaisesti yhtä monta naista toimitusjohtajana. Vielä muutama vuosi sitten vain yhdessä pörssiyhtiössä oli toimitusjohtajana nainen, Turunen sanoo.

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kansainvälisesti korkealla tasolla. Kuitenkin samat tilastot, jotka nostavat Suomen kansainvälisessä vertailussa aivan kärkisijoille, muistuttavat, että vielä on paljon tehtävää.

Vuonna 2016 naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmäpaikoista jäi 20 prosenttiin, liiketoimintajohdossa vain 10 prosenttiin. Yhteensä 12 pörssiyhtiössä ei ole yhtäkään naista hallituksessa, vaikka kummankin sukupuolen edustusta edellyttävä hallinnointikoodin suositus on ollut voimassa jo vuodesta 2010.

– Pörssiyhtiöillä on tänä keväänä ensimmäistä kertaa velvollisuus julkaista hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja kertoa sukupuolijakaumaa koskevat tavoitteensa. Mielenkiinnolla odotamme, minkälaisia ja kuinka kunnianhimoisia tavoitteita yhtiöt asettavat itselleen, Turunen sanoo.

Kommentoi Facebookissa