Valtioneuvosto myönsi käyttöluvan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikölle – aloitus vuoden kuluttua

Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa tulee vuoden 2020 alusta toimimaan kolme yksikköä.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa tulee vuoden 2020 alusta toimimaan kolme yksikköä. (Kuva TVO/ Hannu Huovila)

Olkiluoto 3:sta tulee Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinoiden suurin voimalaitosyksikkö.

OLKILUOTO Valtioneuvosto myönsi 7.3.2019 Teollisuuden voima Oyj:n Olkiluoto 3 -laitosyksikölle ydinenergialain mukaisen käyttöluvan, joka on voimassa 31.12.2038 saakka. Valmistelut Olkiluoto 3 -laitosyksikön käytön aloittamiseksi ovat meneillään.

Yrityksen oman ilmoituksen mukaan se tähtää laitoksen säännöllisen kaupallisen käytön aloittamiseen vuoden 2020 alussa. STUK valvoo valmistelujen ja töiden etenemistä ja tekee ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä tarkastuksen todetakseen, että laitoksen turvallisen käytön edellytykset täyttyvät kaikilta osin. Latausluvan myöntämisen jälkeen voimayhtiö voi aloittaa laitoksen käytön.

– Olkiluoto 3:n kauan odotettu käyttöönotto tulee osaltaan myötävaikuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Suomen sähköntuotannosta liki 80 prosenttia on jo päästötöntä. Uusi ydinvoimayksikkö nostaa tämän osuuden noin 85 prosenttiin, toteaa asunto- energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri Tiilikaisen mukaan Olkiluoto 3 on ensimmäinen ydinvoimalaitosyksikkö maailmassa, jonka osalta on jo käyttöönottovaiheessa suunniteltu ja järjestetty ydinjätehuolto kokonaisuudessaan. Laitos on mukana Posivan käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen suunnitelmissa.

Valtioneuvosto nojasi erityisesti Säteilyturvakeskuksen antamaan myönteiseen lausuntoon ja siihen liittyvään laajaan turvallisuusarvioon. STUK on arvioinut, että Olkiluoto 3:n toiminta on turvallista ja täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Sen lausunnossa ei tuotu esiin turvallisuussyitä, jotka asettaisivat esteitä luvan myöntämiselle haetulla tavalla.

Olkiluoto 3:sta tulee Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinoiden suurin voimalaitosyksikkö. Sen vuosituotanto tulee kattamaan noin 15 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Laitoksen tuotanto kattaa yksinään kylmimpinä talvipäivinä 10 prosenttia tarvittavasta sähkötehosta.

Olkiluoto 3 -laitosyksikön suunniteltu toiminta-aika on vähintään 60 vuotta. Tämän mukaisesti laitoksen toiminta-aika päättyisi noin vuonna 2080. Sen tekninen käyttöikä voi kuitenkin olla merkittävästi alun perin suunniteltua pidempikin.

Valtioneuvosto teki Olkiluoto 3-ydinvoimalaitoksesta periaatepäätöksen 17.1.2002. Rakentamisluvan valtioneuvosto myönsi hankkeelle 17.2.2005.

Lue myös: Säteilyturvakeskus arvioi 10 vuotta myöhästyneen ydinvoimalaitoksen – ”Olkiluoto kolmoselle voi myöntää käyttöluvan”

Kommentoi Facebookissa