Vanhemmat miehet ja nuoret naiset juovat entistä enemmän – nuorten huumekuolemat huolestuttavat

Alkoholiperäisiin syihin kuoli Suomessa 133 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Alkoholiperäisiin syihin kuoli Suomessa 133 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. (Kuva Fotolia)

Päihteiden käytöstä johtuvat haitat eivät tilastojen mukaan ole enää vähentyneet.

TERVEYS Päihdetilastollinen vuosikirja kokoaa keskeiset Suomen päihdetilannetta kuvaavat tiedot vuodelta 2018. Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat ovat olleet laskussa vuodesta 2008 alkaen, mutta suotuisa kehitys pysähtyi. Myös huumeiden käyttöön liittyvät haitat ovat lisääntyneet.

Alkoholista johtuvia kuolemia oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Alkoholiperäisiin syihin kuoli Suomessa 133 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huumemyrkytyksiin kuoli 188 henkilöä vuonna 2018, mikä on 12,6 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Huolestuttavaa on kuolemien lisääntyminen nuorimmissa ikäryhmissä.

Vuonna 2018 yli 15-vuotiaat suomalaiset kuluttivat keskimäärin noin 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia. Edelliseen vuoteen verrattuna alkoholinkulutus pysyi lähes ennallaan, lisäystä oli 0,4 prosenttia.

Miehillä humalahakuinen juominen ja liiallinen alkoholin käyttö pääsääntöisesti vähenivät vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkeuksena olivat 55–64-vuotiaat miehet, joilla sekä humalajuominen että alkoholin liikakäyttö lisääntyivät.

Nuorimmilla 20–34-vuotiailla naisilla humalajuominen ja alkoholin liiallinen käyttö lisääntyivät, kun taas 35 –44-vuotiailla naisilla ne vähenivät. Humalajuominen ja alkoholin liikakäyttö pysyivät ennallaan 45-vuotiailla ja sitä vanhemmilla naisilla.

Vuosien 2014–2018 aikana alkoholisairauksiin liittyvien erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien määrä lisääntyi 18 prosentilla ja potilaiden määrä noin 16 prosentilla. Samalla aikavälillä hoitojaksojen määrä, jossa alkoholi oli päädiagnoosina, on kasvanut vajaat kolme prosenttia. Alkoholisairauksien vuoksi vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä on kuitenkin vähentynyt noin kaksi prosenttia, hoitopäivien määrän vähentyessä yli viidenneksen eli 22 prosenttia.

Huumesairauksiin liittyvien erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien määrä lisääntyi noin 23 prosentilla ja potilaiden määrä noin 33 prosentilla. Sellaisten hoitojaksojen määrä, joissa huumeisiin liittyvä sairaus oli päädiagnoosina, on kasvanut lähes 63 prosenttia, ja vastaavasti huumesairauksien vuoksi vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä on lisääntynyt noin 71 prosenttia, hoitopäivien määrä lisääntyessä noin kolmanneksella.

Päihdehuollon erityispalveluissa, kuten A-klinikoilla, ja katkaisu- ja kuntoutuslaitoksissa asiakkaiden määrä on viime vuosina pääsääntöisesti vähentynyt. Sitä vastoin päihdehuollon ensisuojissa ja asumispalveluissa asiakkaiden määrä on jonkin verran lisääntynyt.

Rattijuopumustapausten kokonaismäärä kasvoi reilut seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rattijuopumuksissa ovat mukana alkoholin vaikutuksen alaisena tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneet.

Lue myös: Kannabista käyttää aiempaa useampi nuori – suurin osa heistä käyttää lisäksi alkoholia

Kommentoi Facebookissa