Viimeisiä tinoja viedään – uudenvuoden vinkkejä sokerin tai mehiläisvahan valamiseen

Lyijyn myynti uudenvuoden tinaksi ei ole kiellettyä vielä tänä vuonna, mutta lyijyä sisältävissä tinapakkauksissa pitää olla varoitusetiketti.

Lyijyn myynti uudenvuoden tinaksi ei ole kiellettyä vielä tänä vuonna, mutta lyijyä sisältävissä tinapakkauksissa pitää olla varoitusetiketti. (Kuva Fotolia)

Uudenvuoden tinat poistuvat maaliskuun alusta, kun EU kieltää lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa.

TURVALLISUUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kannustavat ihmisiä valamaan uutena vuonna esimerkiksi mehiläisvahaa tai sokeria tinan sijaan. Perinteinen uudenvuoden tina voi sisältää jopa yli 95 prosenttia lyijyä, joka on vaarallista terveydelle ja ympäristölle.

Uudenvuoden tinat tulevat kielletyiksi ensi vuoden maaliskuun alusta, kun EU kieltää lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa. Lyijy on vaarallinen aine, joka saattaa heikentää hedelmällisyyttä, voi vaurioittaa sikiötä ja aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa olevalle lapselle.

Tinojen valamisessa erityisen ongelmallista on, että tinaa kuumennettaessa lyijyhöyryjä hengitetään.

– Lyijyn merkittävimpiä riskejä ovat vaikutukset lasten keskushermostoon. Koska tinaa valetaan vain kerran vuodessa, terveysriskit eivät ole suuria. Koska altistumme lyijylle päivittäin myös muilla tavoin, joihin emme itse pysty yhtä hyvin vaikuttamaan, ei lapsia kannata lyijyhöyryille turhaan altistaa, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Tukes on valvonut uudenvuoden tinojen sisältämää lyijyä jo syksyn aikana. Lyijyn myynti uudenvuoden tinaksi ei ole kiellettyä vielä tänä vuonna, mutta lyijytinat pitää myydä pakattuina ja merkittyinä vaarallisia kemikaaleja koskevien velvoitteiden mukaisesti.

Lyijyä sisältävissä tinapakkauksissa pitää olla varoitusetiketti, jossa on muun ohella vakavaa terveysvaaraa osoittava varoitusmerkki, huomiosana ”Vaara” sekä vaaralausekkeet ”Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.” ja ”Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille”.

Ohjeita mehiläisvahan ja sokerin valamiseen

Mehiläisvaha sulaa jo noin 60 asteessa ja leimahtaa noin 200 asteessa. Jos sulatat mehiläisvahaa kuten tinaa, huomioi, että leimahtaminen tapahtuu kuumalla liedellä nopeasti.

Turvallisinta on sulattaa mehiläisvaha vesihauteessa: silloin lämpötila ei pääse nousemaan liian korkeaksi.

Jos vaha syttyy, älä yritä sammuttaa sitä vedellä. Tukahduta palo sammutuspeitteellä tai vaikka kattilankannella.

Sokeri on kuumana erittäin polttavaa, joten lähelle kannattaa vesiämpärin lisäksi varata myös sammutusvälineistöä.

Lapset ja lemmikit kannattaa aina pitää etäällä kuumista valuista.

Kommentoi Facebookissa