Viranomaiset tekivät yhteisen taksiratsian – rikkeitä tai puutteita havaittiin liki 70 prosentissa takseista

Ensimmäisessä yhteisvalvonnassa pääkaupungissa tarkastettiin 111 taksia.

Ensimmäisessä yhteisvalvonnassa pääkaupungissa tarkastettiin 111 taksia. (Kuva Anne Anttila)

Helsingin taksiliikenteessä uusien säännösten noudattamisessa on vielä parannettavaa.

TAKSIRATSIA Taksiliikennettä koskeva sääntely muuttui kesällä 2018. Helsingin poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto ovat aloittaneet yhteisvalvonnat taksiliikenteen sääntöjen valvomiseksi.

– Jokainen viranomainen valvoo omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita ja on tarkoituksenmukaista toteuttaa se yhteisvalvontana. Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten ajokuntoa ja ajoneuvon riittävää kuntoa, kertoo Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Jarkko Lehtinen.

1.7.2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain mukaan taksilupien myöntäminen ja valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

– Laissa edellytetään, että taksina käytettävä ajoneuvo on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen, taksiliikennettä harjoittavalla yrityksellä tulee olla voimassa oleva lupa sekä taksinkuljettajalla voimassa oleva ajolupa. Muun muassa näihin asioihin kiinnitimme valvonnassa huomiomme, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Verohallinto keskittyi valvonnassa vertailutietojen keräämiseen jatkovalvontaa varten ja kiinnitti huomiota muun muassa ajopäiväkirjan tietoihin sekä kuitin oikeellisuuteen. Harmaan talouden valvontapäällikkö Tarja Valsi Verohallinnosta muistuttaa myös, että kuluttajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella.

Ensimmäinen yhteisvalvonta toteutettiin perjantaina 1.2.2019. Valvonnan kohteena olivat asiakkaita kuljettavat taksit. Valvontaa suoritettiin koko Helsingin alueella, painottaen vilkkaita taksiasemia muun muassa Rautatieasemalla, Itäkeskuksessa, Kannelmäessä, Töölössä, Kalliossa, Herttoniemessä sekä Jätkäsaaren laivaterminaalissa.

Ensimmäiseen valvontaan osallistui 16 poliisia Helsingin poliisilaitoksen Liikennevalvontatoiminnosta, kahdeksan Traficomin asiantuntijaa sekä kuusi Verohallinnon verotarkastajaa. Yhteisvalvonnassa tarkastettiin 111 liikenteessä ollutta taksia. Valvonnassa havaittiin yhteensä 131 rikettä tai puutetta, joihin puututtiin sekä poliisin että Traficomin toimivaltuuksin. Kokonaisuutena rikkeitä tai puutteita havaittiin 77 taksissa, joka on 69 prosenttia tarkistettujen taksien kokonaismäärästä.

Rikelista on seuraavanlainen: ajoneuvoa ei oltu merkitty luvanvaraiseen käyttöön 6 kpl, luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 61 kpl, kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa taksinkuljettajan ajolupaa 3 kpl, kuljettajalla ei ollut ajopäiväkirjaa 10 kpl, kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 37 kpl sekä hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa 14 kpl.

– Poliisin näkökulmasta keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten ajo-oikeus ja ajoneuvon kunto ovat hyvällä mallilla. Myös taksinkuljettajan ajolupa löytyi lähes kaikilta, ja kaikkien taksien taustalta löytyi asianmukainen taksiliikennelupa. Ne kolme kuljettajaa, joilta puuttui taksinkuljettajan ajolupa, saivat sakon ja asiakaskuljetus keskeytettiin, ylikomisario Jarkko Lehtinen summaa.

Liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen Traficomiin on tullut jonkin verran ilmoituksia erityisesti siitä, että takseina käytetään ajoneuvoja, joita ei ole rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen. Nyt toteutettu valvonta osoitti, että ilmiö ei ole kovin merkittävä. Hyvin monessa taksissa havaittiin kuitenkin, että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi eivät olleet matkustajan nähtävillä – näistä puutteista annettiin ylivoimaisesti eniten suullisia huomautuksia.

Lue myös: Taksinkuljettajalla oltava ajolupa myös tulevaisuudessa – mutta ei pakollista koulutusta

Kommentoi Facebookissa