Virkamiesryhmä valmistelee uutta valinnanvapauslakia – jo heti kokoonpano on lainvastainen

Ylijohtaja Kirsi Varhilan johtamaan uutta valinnanvapauslakia valmistelevaan työryhmään on toistaiseksi nimetty vain yksi mies.

Ylijohtaja Kirsi Varhilan johtamaan uutta valinnanvapauslakia valmistelevaan työryhmään on toistaiseksi nimetty vain yksi mies. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Sami Perttilä)

Valtion toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

SOTE Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut virkamiesryhmän valmistelemaan uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi. Työskentely käynnistyy heti ja esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuussa 2017.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila, joka vastaa jatkossa valinnanvapausmallin valmistelusta. Ryhmän jäseninä on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoita.

Yhdeksänjäsenisessä työryhmässä on nyt vain yksi mies ja seitsemän naista. Oikeusministeriön erikseen nimeämä edustaja vielä puuttuu. Kun alkuperäinen valinnanvapauslakiesitys törmäsi Suomen perustuslakiin, alkaa uuden esityksen valmistelu heti tasa-arvolain vastaisesti.

Tasa-arvolain neljännen pykälän mukaan ”viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa”.

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tasa-arvovaltuutetun sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tulisi valvoa lain noudattamista.

Uuden valmistelun lähtökohtana on toukokuussa valmistunut hallituksen esitys, jonka valinnanvapausmalliin tehdään eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muut välttämättömät muutokset. Lisäksi laaditaan uusi vaikutusarviointi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa.

Valmisteluryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnolle marraskuussa. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alussa 2018. Sote-uudistuksen olisi määrä tulla uusien aikataulujen mukaan voimaan vuonna 2020. Päivän Lehti kirjoitti asiasta aikaisemmin tässä.

  • Työryhmän kokoonpanosta kertoi ensimmäisenä Yle.

Kommentoi Facebookissa