Yli 80 prosenttia kannattaa liikunnan tukemista verovaroin – jotta käyttömaksut pysyvät edullisina

Liikuntapalveluiden tärkeydestä vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen.

Liikuntapalveluiden tärkeydestä vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen. (Kuvituskuva Akava)

Suomalaiset haluavat panostaa liikuntapalveluiden laatuun ja saatavuuteen.

LIIKUNTA Suomalaiset hyväksyvät laajasti liikunnan tukemisen verovaroin, jotta pääsy- ja käyttömaksut pysyvät edullisina. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 81 prosenttia. Laadukkaisiin liikuntapalveluihin on Suomessa panostettava. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 85 prosenttia suomalaisista.

Noin 79 prosenttia katsoo, että liikuntapalveluiden laadun takeena ovat koulutetut asiantuntijat. Tulokset ilmenevät Kantar TNS:n toteuttamasta gallup-tutkimuksesta, jolla suomalaisten liikunta-asenteita selvitettiin nyt kolmannen kerran.

– Liikuntapalvelut ja niiden rahoittaminen valtion varoin nähtiin nyt tärkeämpinä kuin ennen Juha Sipilän hallituskautta. Arvostuksen nousu näkyi jo vuoden 2017 kuntavaalien alla ja silloin havaittu myönteinen muutos näyttää vakiintuneen osaksi kansalaisten ajattelua, arvioi Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Mika Pietilä.

Liikuntapalveluiden tärkeydestä vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Suurin tuki tuli vihreitä kannattavilta. Perussuomalaiset sen sijaan olivat kautta linjan muita kriittisempiä. Tämä näkyi erityisesti kysyttäessä mielipidettä väitteestä, että liikuntapalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Toisin kuin muista puolueista, perussuomalaisista ei löytynyt lainkaan täysin väitteen kannalla olevia ja puolet perussuomalaisista oli eri mieltä väitteen kanssa. Kaikkiaan 61 prosenttia suomalaisista oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että liikuntapalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Tutkimus tehtiin Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistyksen Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n toimeksiannosta. Edelliset selvitykset ovat vuosilta 2017 ja 2015. Gallupin aineisto koottiin TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 22.–28.2.2019. Tutkimusta varten haastateltiin 1 159 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: Liikuntajärjestöille yli 42 miljoonaa euroa – Palloliitolle lajiliitoista suurin avustus ja korotus

Kommentoi Facebookissa