Ympäristöarvot nähdään tärkeinä – mutta kuntavaaleissa painavat enemmän työpaikat ja talous

Mahdollisuuksiinsa vaikuttaa uskovat erityisesti nuoret, korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat.

Mahdollisuuksiinsa vaikuttaa uskovat erityisesti nuoret, korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat. (Kuvituskuva Fotolia)

Tulevaisuusbarometrin mukaan henkilön usko tulevaisuuteen on riippuvainen toimeentulosta.

TULEVAISUUS Hyvä tulevaisuus on suomalaisten mielestä tasa-arvoinen ja turvallinen, kertoo Sitran uusi Tulevaisuusbarometri. Vaikka hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö nousevat esiin tärkeinä arvoina, kuntavaaleissa painottuvat etenkin talouskysymykset.

Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia ja kaikkialla Suomessa. Suhtautuminen tulevaisuuteen on pysynyt samana kahden vuoden takaiseen verrattuna koronasta huolimatta. Kaksi kolmasosaa suomalaisista kuitenkin arvioi koronalla olleen vaikutusta omaan näkemykseen tulevaisuudesta: eniten korona on vaikuttanut naisten ja heikoiten toimeentulevien näkemykseen.

Suomalaisten mukaan tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja myös vaikutuskeinot ovat tiedossa. Mahdollisuuksiinsa vaikuttaa uskovat erityisesti nuoret, korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat. Vähiten vaikutusmahdollisuuksia näkevät vastaajat, jotka kokevat joutuvansa tinkimään kaikesta.

– On hienoa, että tulevaisuus kiinnostaa laajasti ja usko vaikutusmahdollisuuksiin on vankkaa. Huolestuttavaa kuitenkin on, ettei osallisuus jakaudu tasaisesti: heikoiten toimeentulevat ja äänestämistä epäröivät kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa muita heikommiksi, sanoo ennakoinnin asiantuntija Christopher Rowley.

– Jotta pääsemme kestävään tulevaisuuteen, ihan jokaisen täytyy löytää itsensä sieltä. Jos on täysin irrallaan tulevaisuuskuvitelmista, eikä koe voivansa tulevaisuuteen vaikuttaa, ei varmaan ole kauheasti intoa lähteä minkäänlaista muutosta toteuttamaankaan.

Puolet suomalaisista kokee tulevaisuuden välillä innostavana, välillä pelottavana. Neljäsosa odottaa tulevaisuutta innoissaan ja joka kymmenes näkee siinä paljon uhkakuvia. Alueellisesti muita enemmän innostusta löytyy Päijät-Hämeestä, Pohjanmaalta ja Kanta-Hämeestä, vähiten Pohjois-Savosta, Kainuusta ja Varsinais-Suomesta. Tulevaisuus monine uhkakuvine pelottaa eniten Etelä-Pohjanmaalla.

Tulevaisuusbarometrissä kysyttiin mitä asioita vastaaja piti tärkeinä tulevaisuudessa.
Tulevaisuusbarometrissä kysyttiin mitä asioita vastaaja piti tärkeinä tulevaisuudessa. (Kaavio Sitra)

Kesäkuun kuntavaaleissa valittavat uudet valtuustot ovat niin mukana hoitamassa koronakriisiä kuin rakentamassa kuntien tulevaisuutta koronan jälkeen. Miltä kuntien tulevaisuus näyttää suomalaisten mielestä ja mitkä asiat vaikuttavat äänestyspäätökseen?

Näkemykset siitä, onko Suomen tai oman asuinkunnan tulevaisuus parempi vai huonompi jakavat suomalaisia. Hieman suurempi osa näkee kuitenkin tulevaisuuden nykyhetkeä parempana. Oman asuinkunnan tulevaisuus arvioidaan huonoimmaksi Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Kainuussa, Satakunnassa, Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa. Parhaimmaksi se arvioidaan Pirkanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Näkemyksiin vaikuttaa erityisesti asuinkunnan odotettu asukasmäärän muutos.

Äänestyspäätökseen kuntavaaleissa vaikuttavat etenkin talouskysymykset: merkittävimmiksi päätökseen vaikuttaviksi asioiksi valittiin hyvinvointivaltion säilyttäminen, työpaikkojen lisääntyminen sekä julkisen talouden tasapainottaminen ja velan ottamisen hillitseminen. Kun taas kysyttiin, minkä asioiden haluaisi nähdä toteutuvan tulevaisuudessa, hyvinvointivaltion ja työpaikkojen lisäksi kärkisijoille nousivat ympäristökysymykset.

– Tämä osoittaa, että ihanteet ja käytäntö eivät täysin kohtaa. Ympäristöarvot näyttävät vakiinnuttaneen paikkansa osana suomalaisten arvoja, ne nähdään tärkeinä, mutta kuntavaalipäätöksessä pitkän aikajänteen sijaan näyttää painavan enemmän lyhyt aikaväli ja ihmisen arkea lähempänä olevat tekijät. Tulevaisuus ei kuitenkaan tapahdu kuntalaisista irrallaan ja ratkaisuja ympäristökriisin kaltaisiin viheliäisiin ongelmiin tarvitaan kaikilta, Rowley sanoo.

Sitran Tulevaisuusbarometriin vastasi tammikuussa 3 800 15–84-vuotiasta suomalaista. Suuren vastaajajoukon vuoksi kyselystä saatiin tällä kertaa myös maakuntakohtaisia tuloksia. Tulevaisuusbarometri on tehty kerran aiemmin, vuonna 2019. Sitran tilaaman kyselyn toteutti Kantar TNS Oy.

Lue myös: Valtiovarainministeriö raportoi talouskasvun edellytyksistä – ”Lähtökohdat eivät siis ole häävit”

Kommentoi Facebookissa