Astra Zenecan koronarokotuksia jatketaan yli 65-vuotiailla – haittavaikutuksia nuoremmilla selvitetään edelleen

Astra Zenecan koronavirusrokotetta on arvioitu Euroopan lääkeviraston asiantuntijoiden toimesta.

Astra Zenecan koronavirusrokotetta on arvioitu Euroopan lääkeviraston asiantuntijoiden toimesta. (Kuva Astra Zeneca)

Molemmilla Suomessa sairastuneilla todettiin useita verisuonitukoksiin liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä.

KORONAVIRUS Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt, että koronarokotuksia Astra Zenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä maanantaista 29.3. alkaen.

– 65 vuotta täyttäneillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada rokotuksen jälkeen hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden mahdollista yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen parhaillaan selvitetään. Tämän ikäryhmän rokotuksia voidaan siis jatkaa normaalisti, toteaa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

– Vakavan koronavirustaudin riski kasvaa iän myötä merkittävästi, ja koronarokotukset tarjoavat tehokasta suojaa sitä vastaan.

Myös THL:n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR totesi tiistaina, että Astra Zenecan rokotteen käytön jatkaminen 65 vuotta täyttäneillä on lääketieteellisesti perusteltua.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Astra Zenecan koronarokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille. Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu tällä ikäryhmällä rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä.

Juttuvinkki: Kiistellyn koronarokotteen luvut julki – lähes 20 miljoonaa rokotettua, 25 tapausta ilmoitettu

Niiden mahdollista syy-yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen selvitetään parhaillaan, ja sillä välin alle 65-vuotiaiden rokotukset toteutetaan muilla rokotteilla.

– Selvitystyö siitä, onko syy-seuraussuhdetta rokotuksen ja harvinaisten tautitapausten välillä olemassa, jatkuu edelleen. Vaikka rokotusten jatkuminen on nykyisessä epidemiatilanteessa hyvin tärkeää, mahdolliset haittatapaukset on selvitettävä hyvin huolellisesti. Jos syy-seuraussuhde todetaan, etsimme myös mahdollisuuksia pienentää riskiä edelleen esimerkiksi kohdentamalla rokotuksia, kertoo THL:n ylilääkäri ja KRAR:n sihteeri Hanna Nohynek.

THL päätti keskeyttää AstraZenecan koronarokotteen käytön varotoimenpiteenä, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle oli ilmoitettu kaksi harvinaislaatuista aivolaskimotukostapausta. Oireet olivat ilmaantuneet 4–10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Toisin kuin Norjassa ja Saksassa havaituilla tapauksilla, molemmilla Suomessa sairastuneilla todettiin useita verisuonitukoksiin liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä.

Kaikkiaan Astra Zenecan rokotteen on saanut Suomessa yli 180 000 ihmistä ja koko maailmassa 47 miljoonaa ihmistä. Rokotteen suojateho on tehotutkimuksissa ja laajassa myyntiluvan jälkeisessä käytössä ollut oireista koronavirustautia vastaan 60–80 prosenttia, ja vakavaa tautia vastaan lähes 100 prosenttia.

Lue myös: Yllätyskäänne – THL päätti sittenkin keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön

Kommentoi Facebookissa