Eduskunnan tarkastusvaliokunta Tytti Yli-Viikarista – ”Pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta”

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on ollut julkisen kohun keskellä viime syksystä alkaen.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on ollut julkisen kohun keskellä viime syksystä alkaen. (Kuva VTV)

Havaitut puutteet ovat poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole todettu muualla valtionhallinnossa.

TARKASTUSVIRASTO Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidosta on valmistunut. Valiokunta tuo mietinnössään eduskunnan käsiteltäväksi tekemiään merkittäviä valvontahavaintoja, jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä niin eduskunnan budjettivallan kuin valtion taloudenhoidon ja talousarvion noudattamisen sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisen kannalta.

Tapaus koskee valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikaria, joka on ollut julkisen kohun keskellä viime syksystä alkaen. Yli-Viikarilla on muun muassa ollut suurimmat matkakustannukset valtion 55 viraston johtajista. Lisäksi viime vuosien aikana valtio on maksanut myös tuhansia euroja Yli-Viikarin kauneudenhoitokustannuksista.

Osa valiokunnan havainnoista on sellaisia, joiden selvittäminen kuuluu hallitukselle, osa koskee eduskunnan omaa työtä kuten VTV:n pääjohtajan irtisanomiseen ja irtisanomismenettelyn vireillepanoa koskevien säännösten epäselvyys ja osa Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoitoa, erityisesti viraston taloushallinnon prosessien ja kontrollijärjestelyjen riittävyyttä.

Valiokunta tarkastelee pääjohtajan toimintaa virkamatkustamiseen liittyen.  Tähän liittyviä tekijöitä ovat kanta-asiakaspisteiden käyttö sekä matka-asiakirjojen puutteellisuus ja yksittäiset laskutusepäselvyydet.

Juttuvinkki: Virastaan pidätetty VTV:n pääjohtaja jatkaa hämmentämistä – ”Ei muuten ihan pidä paikkaansa tuo Yli-Viikarin lentopisteselitys”

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valiokunnalle toimittamasta aineistosta on todennettavissa, että tarkastusviraston pääjohtajan matkalaskuista on tehty useita lisäselvityspyyntöjä virastolle. Palvelukeskus on toistuvasti pyytänyt virastoa täydentämään tietoja sekä toimittamaan puuttuvia kuitteja ja selvityksiä. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnassa havaitut puutteet ovat poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa.

”Pääjohtajan matkakulut viimeiseltä viideltä vuodelta (2016—2020) ovat olleet yhteensä 187 369,24 euroa.”

Matkojen kokonaiskesto on ollut 327 vuorokautta. Matkakuluja on vuodessa ollut keskimäärin 37 000 euron edestä.

”Valiokunta on pyytänyt tiedot myös edellisen pääjohtajan matkakuluista, ja ne olivat 11 592,09 euroa vuonna 2014 ja 7 472,58 euroa vuonna 2015.”

Mietinnön mukaan valtionhallinnossa ei pitäisi olla epäselvyyttä siitä, että virkamatkoista kertyvät edut on käytettävä työnantajan hyödyksi. Pääjohtajan virkamatkoista kertyneitä Finnair Plus -pisteitä ei ole kuitenkaan hyödynnetty pääjohtajan virkamatkojen yhteydessä.

”Asiaa on kysytty myös pääjohtajalta itseltään valiokunnan kuulemisessa. Pääjohtaja on vastannut, että Finnair Plus -tilin tiedot ovat henkilökohtaisia, ne eivät ole julkisia tietoja, eikä hänellä ole velvollisuutta vastata niitä koskeviin kysymyksiin.”

Pääjohtajan matkasuunnitelmien ja matka- ja kululaskujen hyväksyntä on käytännössä aina pääjohtajan alaisella. Tämä heikentää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sekä kontrollien toimivuutta. Pääjohtajan toiminnan osalta mietinnössä käydään läpi lisäksi tapauksia, joiden osalta on esitetty epäilyjä virkatehtäviin palkkaamisesta tai virkatehtävistä luopumisesta koskevan päätöksenteon asianmukaisuudesta.

Johtopäätöksenään valiokunta toteaa, että pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen sekä sisäisen valvonnan toimivuuteen ja vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Valiokunta katsookin, että eduskunnan kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä eduskunnan virkamieslain mukaisesti jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellytysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

EDIT 15.00: Lisätty lainaus mietinnöstä

Lue myös: VTV:n hyllytetyn pääjohtajan kohuttuja kuluja tarkastettiin – havaintoja lukuisista puutteellisuuksista

Kommentoi Facebookissa