Hallinto-oikeus linjasi – verottajan olisi pitänyt luovuttaa kaikkien suurituloisten nimet medialle

Verohallinto luovuttaa tiedotusvälineille sellaiset verotiedot, joissa Suomeen maksetut ansio- ja pääomatulot ovat yhteensä vähintään 100 000 euroa.

Verohallinto on luovuttanut tiedotusvälineille sellaiset verotiedot, joissa Suomeen maksetut ansio- ja pääomatulot ovat yhteensä vähintään 100 000 euroa. (Kuva AOP)

Tieto verotietojensa luovuttamista vastustaneiden henkilöllisyyksistä ei ollut salassa pidettävä.

SUURITULOISET Helsingin hallinto-oikeus on päätöksillään ratkaissut seitsemän valitusta, joissa on kyse tuloverotukseen liittyvien tietojen luovuttamisesta tiedotusvälineille.

Verohallinto on tarjonnut tiedotusvälineille palvelua, jossa tiedotusvälineet ovat voineet verotuksen valmistuttua pyytää Verohallinnolta niin sanottuna mediapalveluna tuloverotuksen julkisia tietoja vähintään 100 000 euroa vuodessa ansainneista henkilöistä.

Verohallinto oli hyväksynyt lukuisia pyyntöjä, jos henkilöt olivat yleisen GDPR-tietosuoja-asetuksen 21 artiklassa tarkoitetulla tavalla vastustaneet verotietojensa luovuttamista mediapalvelun yhteydessä. Verohallinto oli poistanut näiden henkilöiden tiedot mediapalveluna luovutettavista tiedoista.

Juttuvinkki: Yli 4000 suurituloisen verotiedot on piilotettu – lähes kaikki pyynnöt on hyväksytty

Verohallinto oli hylännyt useiden tiedotusvälineiden pyynnöt saada tieto vastustamisoikeutta käyttäneiden henkilöllisyydestä. Verohallinto oli perustellut päätöksiään sillä, että tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä oli salassa pidettävä ja sillä, että Verohallinnon aiemmilla päätöksillään hyväksymä henkilötietojen käsittelyn vastustaminen esti tietopyyntöjen kohteena olevien tietojen luovuttamisen.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskeviin asiakirjoihin voi sisältyä salassa pidettäviä tietoja, pelkkä tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä ei ollut tässä yhteydessä salassa pidettävä tieto, eikä tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä itsessään ollut sellainen tieto, jonka luovuttamista Verohallinnon aiemmat päätökset rajoittivat.

Näin ollen vastustamisoikeutta käyttäneiden henkilöiden henkilöllisyyttä koskevien tietojen luovuttamiselle ei ollut Verohallinnon päätöksissä mainittuja esteitä. Tämän vuoksi Verohallinnon päätökset oli osittain kumottava.

Osa tietopyynnöistä kohdistui kuitenkin sellaisiin asiakirjoihin, joita Verohallinnolla ei ollut valmiina ja joiden laatimiseen sillä ei ollut lakisääteistä velvoitetta. Hallinto-oikeus katsoi, että Verohallinto oli voinut hylätä tietopyynnöt näiltä osin.

Lue myös: Mediat etsivät yli tuhat verottajan piilottamaa suurituloista – kärkinimistä joka toinen uskoi avoimuuteen

Kommentoi Facebookissa