Hallituksen sote-esitys on valtaisa vyyhti – uusi virasto, satoja lakeja ja yli viiden miljardin terveysmarkkinat

Sattumaako, kun naisten päivänä maakunta- ja sote-uudistuksen mediatilaisuudesta vastasivat projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja ylijohtaja Kirsi Varhila.

Sattumaako, kun naisten päivänä maakunta- ja sote-uudistuksen mediatilaisuudesta vastasivat projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja ylijohtaja Kirsi Varhila. (Kuva AOP)

Yli 400 sivua käsittävän esityksen läpimenoa vaarantaa kokoomuksessa noussut kapinahenki.

SOTE Hallitus antoi esityksensä valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle tänään. Tarkoituksena on, että asiakas voisi nykyistä vapaammin valita mistä hän hankki sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Käytännössä henkilö listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi.

Lain mukaan maakunnan liikelaitoksen olisi myönnettävä asiakasseteleitä tietyissä palveluissa ja asiakas käyttäisi sen palvelun hankkimiseen toiselta palveluntuottajalta. Lisäksi asiakasseteli olisi myönnettävä, jos hoitotakuun aikarajat ylittyvät. Henkilöt, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin.

Maakunnat saisivat rahoituksen valtiolta ja maakunnat vastaisivat siitä, että niiden asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Maakunnat maksaisivat tuottajille korvausta niiden hoitamista asiakkaista. Palveluntuottajille maksettavissa korvauksissa otettaisiin huomioon asiakkaiden ikä ja sairastavuus. Maakunta maksaisi palveluntuottajille suuremman korvauksen vanhemmista ja sairaammista asiakkaista.

Valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvon arvioidaan olevan noin 29 prosenttia maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia euroa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen koko 18,6 miljardin euron rahoituksesta vuoden 2016 tasossa.

Esityksen mukaan sote-keskusten ja hammashoidon palveluntuottajien sekä asiakassetelipalvelun tuottajien pitäisi julkaista vuosittain tiedot muun muassa tuloistaan, maksamistaan veroista ja verotuspaikasta, voitoista ja tappioista, johdon palkoista ja palkkioista sekä yhteiskuntavastuun toteuttamisesta.

Nyt annetuilla hallituksen esityksillä toteutetaan myös perustettaville maakunnille, uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle Luovalle sekä muille viranomaisille siirtyviä tehtäviä koskevia muutoksia lainsäädäntöön. Esitykseen sisältyy yhteensä 212 lakiehdotusta melkein kaikkien ministeriöiden toimialoilta.

Esityksestä on kuitenkin poistettu eläinsuojelulakia koskeva muutosesitys, sillä samanaikaisesti maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu eläinsuojelulain kokonaisuudistusta. Esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista on ollut lausuntokierroksella ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2018.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa käsittää 405 sivua. Eduskunta päättää valinnanvapauslain hyväksymisestä kesäkuussa 2018, mutta esityksen läpimeno ei ole viime aikoina näyttänyt enää aivan varmalta. Vain 105 äänen enemmistön muodostavien hallituspuolueiden riveistä on muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki noussut julkisesti vastustamaan maakuntauudistusta.

Esityksen toteutuessa asiakas voisi syksystä 2019 alkaen valita maakunnan liikelaitoksen eli käytännössä maakunnan, jonka palveluissa asioi. Tarkoitus on, että maakunnat alkavat järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2020 alusta. Viimeistään 1.7.2020 maakunta ottaisi käyttöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin. Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa viimeistään 1.1.2021 ja hammashoitolat 1.1.2022.

  • Hallituksen esityksen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa löydät tästä.

Kommentoi Facebookissa