Hallitus avaa aikeitaan – sote-kokeiluihin 100 miljoonaa, kivihiilen käyttö kielletään lailla vuonna 2029

Pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo sekä eurooppa- kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ovat kommentoineet neuvottelujen kulkua toistaiseksi niukasti.

Pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo sekä eurooppa- kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ovat kommentoineet neuvottelujen kulkua toistaiseksi niukasti. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Hallitus neuvottelee Kesärannassa kehysriihessä eli julkisen talouden suunnitelmasta tuleville vuosille.

KEHYSRIIHI Hallituksen neuvottelu vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmasta pidetään pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa tiistaina ja keskiviikkona. Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo sekä eurooppa- kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ovat kommentoineet neuvottelujen kulkua niukasti.

Kolmikko pysyi tiistaina Kesärannassa iltamyöhään, kun muut ministerit saapuivat iltapäivällä eduskunnan täysistuntoon. Kehysriihessä annettiin kuitenkin kannanotto maakunta- ja sote-uudistuksesta. Sekä suuret kaupungit että kuntakenttä ovat ilmaisseet huolensa uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen.

Hallituksen mielestä onkin erittäin tärkeää, että maakuntien toiminnan aloitus vuonna 2020 sujuu hyvin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti, pilottien kautta tullaan vahvistamaan maakuntien yhtenäisiä käytäntöjä kokeilemalla. Tarkoitukseen on tässä vaiheessa varattu rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on myös valmisteltu säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskuksesta eli SoteDigi-yhtiöstä, jonka perustamiskustannuksiin on jo aiemmin ilmoitettu käytettävän 90 miljoonaa Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n varoja.

SoteDigi-yhtiö olisi maakuntien ja valtion yhteisesti omistama osakeyhtiö. Valtion omistusosuus yhtiön osakkeista olisi 33,4 prosenttia. Maakuntien omistus jakautuisi maakunnille niiden asukasluvun suhteessa.

Hallituksen neuvottelu vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmasta pidetään Kesärannassa.
Hallituksen neuvottelu vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmasta pidetään Kesärannassa. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti konkreettisista toimista. Hallitus on päättänyt, että kivihiilen käyttö energiantuotannossa kielletään lailla vuonna 2029. Kivihiilen käytön kieltämiseen tähtäävä hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana.

Lisäksi valmistellaan 90 miljoonan euron kannustepaketti niille kaupunkien kaukolämpöyhtiöille, jotka sitoutuvat luopumaan kivihiilen käytöstä jo vuonna 2025.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä paljon aiottua nopeammin. Luopumalla kivihiilen energiakäytöstä lämmityksen päästöjä vähennetään merkittävästi, sanoo ministeri Kimmo Tiilikainen.

Kivihiilestä jo vuonna 2025 irtautuvien kaupunkien kannustepaketilla tuetaan kivihiiltä korvaavia investointeja. Tuki jakautuu puoliksi uusiutuvalle yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannolle ja puoliksi muille hiiltä korvaaville teknologioille.

– Tuen uudelleensuuntaaminen uusiutuvasta sähköstä uusiutuvaan lämpöön on perusteltua, koska sähkön tuotannosta päästötöntä on jo liki 80 prosenttia, mutta kaukolämmöntuotannosta uusiutuvaa on vasta 36 prosenttia, toteaa Tiilikainen.

Kannustepaketti toteutetaan EU:n määrittelemien valtiontukisääntöjen puitteissa. Paketti rahoitetaan pienentämällä uusiutuvan sähkön tarjouskilpailuun ehdotettua kahden terawattitunnin vuosituotantoa 1,4 terawattituntiin.

Kommentoi Facebookissa