Hallitus uudistaisi apteekkitoimintaa vaiheittain – itsehoitolääkkeisiin hintakilpailu

Jatkossa apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin apteekkipalveluiden tarve.

Jatkossa apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin apteekkipalveluiden tarve. (Kuva Fotolia)

Tavoitteena on myös saada uusia apteekkeja aiempaa enemmän ja joutuisammin.

APTEEKIT Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta annetaan lähipäivinä lainsäädännön arviointineuvostolle arvioitavaksi. Esityksessä itsehoitolääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu ja uusien apteekkien perustamista helpotettaisiin lyhentämällä muutoksenhakuprosessin kestoa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan mukaan lääkelakiin tulevat muutokset on tehtävä niin, että turvallisesta lääkkeidenkäytöstä ei tingitä.

– Lääkkeet eivät ole tavallisia kulutushyödykkeitä, vaan niiden turvalliseen käyttöön tarvitaan luotettavaa tietoa ja kykyä arvioida vaikutuksia. Tämä koskee niin reseptilääkkeitä kuin myös esimerkiksi ihan tavallisia reseptivapaita särkylääkkeitäkin, tiivistää sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Hallituksen esityksessä hintakilpailu koskisi kaikkia itsehoitolääkkeitä, eikä sen ulkopuolelle rajattaisi mitään valmisteita. Itsehoitolääke saisi maksaa enintään lääketaksan mukaisesti määräytyvän hinnan. Apteekki voisi halutessaan myydä valmistetta edullisemmalla hinnalla omasta katteestaan tinkimällä.

Esityksen valmistelussa arvioitiin eri malleja itsehoitolääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi. Valmistelussa myös lausuntopalaute huomioon ottaen todettiin, että lääkkeiden myynnin salliminen apteekkien ulkopuolella edellyttäisi periaatteellisempaa ja laajempaa lääkkeiden vähittäismyynnin sääntelyn arviointia.

Lausunnoilla oli myös muutosehdotukset, joiden tarkoituksena oli suurimpien apteekkien maksaman apteekkiveron kiristäminen. Apteekkiveron muuttaminen olisi osin kohdentunut epätarkoituksenmukaisesti ja sitä lakia ei hallituksen mukaan ole tarkoituksenmukaista avata tässä yhteydessä.

Lääkelakiin suunnitellut muutokset loisivat mahdollisuuden perustaa apteekkeja aiempaa nopeammin. Näin apteekkeja olisi myös aiempaa enemmän. Uusin apteekkien perustamista on hidastanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean päätöksiä koskevat muutoksenhaut, sillä lähes kaikkiin uuden apteekin perustamista koskeviin päätöksiin on haettu muutosta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että uuden apteekin perustamista koskevasta päätöksestä tulisi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen valitusmenettelyn mukaisesti. Tämä lyhentäisi uuden apteekin aloitusprosessia jopa puolella vuodella.

Jatkossa apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin apteekkipalveluiden tarve lääkkeiden saatavuuden turvaamisen lisäksi. Sivuapteekkeja voitaisiin muuttaa aiempaa joustavammin pääapteekeiksi. Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin apteekkien omistajanvaihdoksia.

Lue myös: Suomalaiset luottavat lääkkeisiinsä – mutta omaisen lääkehoito huolestuttaa

Kommentoi Facebookissa