Hampaat kuntoon ja työnantaja maksaa?

Pienissä yrittäjävetoisissa yrityksissä hammashoito henkilöstöetuna tuo myös taloudellisia etuja. (Kuva Fotolia)

Työterveyshammashoito on verovähennyskelpoinen mahdollisuus palkita henkilökunta.

TERVEYS Yrityksissä panostetaan työterveyshuoltoon, mutta hammashoito osana työterveyshuollon palveluita on vielä monissa yrityksissä alihyödynnetty, verovähennyskelpoinen etu. Suun terveys on merkittävä osa kokonaisterveyttä, joten hammashoidon tarjoamisesta henkilöstölle hyötyvät sekä yritys että työntekijä.

Työnantajan tukema hammashoito kannustaa työntekijöitä käymään säännöllisesti hammashoidossa, mikä auttaa ennaltaehkäisemään suun alueen tulehduksia, edistää kokonaisterveyttä ja vähentää sitä kautta henkilöstön sairauspoissaoloja. Säännölliset hammastarkastukset ovat pitkällä aikavälillä edullisin ja tuloksellisin tapa pitää suun terveydentila hyvänä.

– Useat tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet, että suun ja hampaiden terveydellä on suuri merkitys koko kehon terveyteen. Hammasongelmat voivat johtaa erittäin vakaviin terveysongelmiin, sanoo PlusTerveys Oy:n lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri Kaj Karlsson.

Suussa olevilla tulehduksilla on yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, esimerkiksi sydän- ja aivoinfarkteja aiheuttavien ahtautumien muodostumiseen.

– Määräaikainen tarkastus, hoitotulosten ylläpito ja mahdolliset ensiapua vaativat hoitokäynnit vaativat vain muutaman tunnin vuodessa. Se on erittäin vähän verrattuna siihen sairausriskiin, mitä hoitamaton suu voi aiheuttaa, Kaj Karlsson jatkaa.

Verovähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että yritys tarjoaa edun saman suuruisena koko henkilöstölle. (Kuva Fotolia)
Verovähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että yritys tarjoaa edun saman suuruisena koko henkilöstölle. (Kuva Fotolia)

Työnantajan tukema hammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu, kun hoito on tavanomaista ja kohtuullista. Käytännössä kustannukset työntekijää kohti voivat olla vuositasolla korkeintaan 2 000 euroa. Verovähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että yritys tarjoaa edun saman suuruisena koko henkilöstölle.

Työntekijälle työterveyshammashoito on yksi harvoista verovapaista henkilöstöeduista. PlusTerveys on tarjonnut työterveyshammashoidon palveluita ympäri Suomen jo useiden vuosien ajan.

– Suurin osa asiakasyrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka ovat nähneet hammashoidon edesauttavan työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä, Kaj Karlsson kertoo.

Erityisesti pienissä yrittäjävetoisissa yrityksissä sekä perheyrityksissä hammashoidon tarjoaminen henkilöstöetuna tuo myös huomattavia taloudellisia etuja.

Työterveyshammashuollon tarjoaminen henkilöstöetuna on kilpailuvaltti työmarkkinoilla aikana, jolloin palkkoja ei juurikaan voida nostaa, mutta hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni. Hammashoidon tarjoaminen työntekijöille parantaa työnantajamielikuvaa ja lisää henkilöstön sitoutumista yritykseen.

– Palkankorotusten sijaan henkilöstöedun tarjoaminen on kustannustehokas tapa palkita koko henkilöstöä, toteaa Karlsson.

Kommentoi Facebookissa