Harjoittelu kantaa pitkälle – entiset huippu-urheilijat elävät pidempään kuin veljensä

Kestävyyslajeja harrastaneet urheilijat elivät pidempään kuin voimalajeja harrastaneet.

Kestävyyslajeja harrastaneet urheilijat elivät pidempään kuin voimalajeja harrastaneet. (Kuva Fotolia)

Ennenaikaisen kuolleisuuden vähentämisessä terveellisillä elintavoilla on suuri merkitys.

LIIKUNTA Entisten huippu-urheilijoiden keskimääräinen elinikä on korkeampi kuin heidän veljiensä. Myöhemmällä iällä urheilijat myös arvioivat terveytensä paremmaksi ja heidän elämäntapansa ovat terveellisempiä veljiin verrattuna.

Näin havaitsi liikuntalääketieteen TtM​ Titta Kontro Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Hän tutki 900 entistä huippu-urheilijaa ja heidän veljeään.

Kontro selvitti, eroavatko entisten huippu-urheilijoiden ja heidän veljiensä kuolleisuus, toimintakyky, terveys tai elintavat toisistaan myöhemmällä iällä.

– Entiset huippu-urheilijat elivät keskimäärin 2–3 vuotta pidempään kuin heidän veljensä, mutta myöhemmällä iällä kuolleisuudessa ei ollut eroa. Kestävyyslajeja harrastaneet urheilijat elivät pidempään kuin voimalajeja harrastaneet urheilijat ja myös kestävyyslajeja harrastaneiden urheilijoiden veljet elivät pidempään kuin voimalajeja harrastaneiden urheilijoiden veljet, Kontro kuvailee.

Entiset huippu-urheilijat arvioivat terveytensä paremmaksi ja he myös tupakoivat vähemmän sekä olivat fyysisesti aktiivisempia veljiinsä verrattuna. Liikunta- tai toimintakyvyssä ei kuitenkaan havaittu merkitsevää eroa urheilijoiden ja veljien välillä. Veljien mieliala näytti olevan urheilijoita alhaisempi.

Tulokset tukevat aiempaa tutkimusnäyttöä perimän ja lapsuusajan perhetaustaan liittyvien tekijöiden osuudesta parempaan aerobiseen kuntoon ja alhaisempaan kuolleisuuteen.

– Perinnölliset erot urheilijoiden ja heidän veljiensä välillä, kestävyysurheilijoiden aerobinen harjoittelu sekä terveellisemmät elintavat voivat olla yhteydessä alhaisempaan ennenaikaiseen kuolleisuuteen, Kontro arvioi.

Hän muistuttaa, että kroonisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä ennenaikaisen kuolleisuuden vähentämisessä terveellisillä elintavoilla on suuri merkitys.

Tutkimusartikkeli on osa Kontron väitöskirjatutkimusta, joka on jatkoa Jyväskylän ja Helsingin yliopiston entisten huippu-urheilijoiden kuolleisuutta, sairastuvuutta ja terveystottumuksia selvittävälle pitkäaikaiselle yhteistyöhankkeelle.

Kommentoi Facebookissa