Helsinkiläiset ovat korkeammin koulutettuja kuin muut suomalaiset – varsinkin nuoret naiset erottuvat

Helsinkiläisnaisten korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut koko 2000-luvun ajan.

Helsinkiläisnaisten korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut koko 2000-luvun ajan. (Kuva Fotolia)

Suuren maahanmuuttajaväestön koulutustasosta ei kuitenkaan välttämättä ole tietoa.

KOULUTUS Helsinkiläiset ovat korkeammin koulutettuja verrattuna väestöön muualla Suomessa. Puolella työikäisistä 25–64-vuotiaista helsinkiläisistä oli korkea-asteen tutkinto vuoden 2017 lopussa. Kokonaisuudessaan runsaalla 81 prosentilla kyseisen ikäryhmän helsinkiläisistä oli perusasteen jälkeinen tutkinto.

Nuoret työikäiset, eli 25–44-vuotiaat, helsinkiläisnaiset ovat korkeammin koulutettuja kuin helsinkiläismiehet tai muun maan saman ikäinen väestö. Noin 65 prosentilla 25–44-vuotiaista helsinkiläisnaisista oli korkeakoulututkinto, kun helsinkiläismiesten osuus samassa ikäryhmässä jäi noin 49 prosenttiin vuonna 2017.

Sukupuoliero korkeakoulutuksen suhteen näkyi selkeästi varsinkin 30–39-vuotiaiden keskuudessa. Korkeakoulututkinto oli melkein 70 prosentilla 30–39-vuotiaista helsinkiläisnaisista, kun vastaava osuus koko maassa oli 53. Saman ikäryhmän helsinkiläismiehillä korkeakoulututkinto oli 45 prosentilta ja muualla maassa 35 prosentilla.

Vanhemmassa ikäluokassa eli 45–64-vuotiaissa sukupuolten väliset erot koulutustasossa ovat tasaisemmat kuin nuorten työikäisten parissa. Suurimmalla osalla tämän ikäryhmän helsinkiläisistä oli korkeakoulutus, mutta tässäkin ikäryhmässä helsinkiläisnaiset olivat korkeimmin koulutettuja verrattuna helsinkiläismiehiin ja muuhun maahan.

Väestön koulutusrakenne Helsingissä.
Väestön koulutusrakenne Helsingissä. (Kaavio Helsingin kaupunki)

Helsinkiläisnaisten korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus onkin kasvanut reippaasti koko 2000-luvun ajan. Korkeasti koulutettujen naisten osuus kaikista helsinkiläisnaisista oli vajaa 34 prosenttia vuonna 2000, kun vuonna 2017 vastaava osuus oli 46 prosenttia. Puolestaan korkeasti koulutettujen helsinkiläismiesten osuus oli 32 prosenttia vuonna 2000 ja 38 prosenttia vuonna 2017.

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus ei ole juurikaan muuttunut 2010-luvulla Helsingissä, kun taas muualla maassa tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut. Helsingin tilanteeseen vaikuttaa suuri maahanmuuttajaväestö, joiden koulutustasosta ei välttämättä ole tietoa. Väestön koulutusrakennetta pystytään tarkastelemaan kattavasti ainoastaan niiltä henkilöiltä, joilla tutkinto on rekisteröity Suomessa.

Helsingin alueiden välillä on eroja koulutustaustan mukaan. Tutkinnon suorittaneiden osuus 25–64-vuotiaiden helsinkiläisten keskuudessa vaihteli noin 63 prosentista 92 prosenttiin Helsingin peruspiirien välillä vuonna 2017. Peruspiirien väliset erot tutkinnon suorittaneista ovat kuitenkin pienentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tiedot selviävät tuoreesta Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 -julkaisusta.

Lue myös: Pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää poikien rikollisuutta – tutkimus selvitti selkeän ja hätkähdyttävän yhteyden

Kommentoi Facebookissa