Hoitajamitoitus tulossa sitovaksi vasta keväällä 2023 – ”Jos rahat järjestyvät, mistä saamme hoitajat?”

Kuntaliiton laskelmien mukaan vähimmäismitoituksen nosto edellyttää 5 000 uutta henkilöä.

Kuntaliiton laskelmien mukaan vähimmäismitoituksen nosto edellyttää 5 000 uutta henkilöä. (Kuva Fotolia)

Henkilöstömitoitukseen laskettaisiin vain välittömään asiakastyöhön osallistuvat.

HOITAJAMITOITUS Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa, että henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa tulee olemaan jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö. Välitöntä asiakastyötä on esimerkiksi asiakkaiden perustarpeisiin vastaaminen, hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät. Välitöntä asiakastyötä on myös asiakkaan asuinympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen sekä liikkumisen, ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukeminen.

Kuntatyönantajien huolena on rahoitus ja henkilöstön saatavuus. Tämän hetken arvion mukaan jo pelkästään henkilöstömitoituksen nostamisesta aiheutuvat työvoimakustannukset ovat vuosittain noin 233 miljoonaa euroa, sillä palveluihin tarvitaan sijaiset mukaan lukien 5 300 henkilöä lisää Kuntatyönantajien laskelmien perusteella.

Myös Kuntaliitto muistuttaa, että mitoituksen nouseminen ei takaa lisähoitajia, koska pienten ikäluokkien pitäisi hoitaa suuret ikäluokat: ikääntyneiden määrä kasvaa ja työmarkkinoille tulevien määrä pienenee.

– Kuntaliiton laskelmien mukaan vähimmäismitoituksen nosto edellyttää 5 000 uutta henkilöä. Sellaista määrää uutta henkilöstöä ei ole mahdollista saada suunnitellussa aikataulussa. Ehdotuksen tavoite on hyvä, mutta kaipaisimme tarkempia vastauksia mitoituksen tuomiin haasteisiin: Mistä saamme rahat? Jos rahat järjestyvät, mistä saamme hoitajat? Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.

Henkilöstömitoitusta 0,7 työntekijää asiakasta kohti noudatettaisiin heti lain voimaantullessa 1.8.2020. Siirtymäaikana tuon mitoituksen voisi kuitenkin alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta. Mitoituksen pitäisi kuitenkin olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vasta 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoitus ei enää saisi olla alle 0,7 työntekijää asiakasta kohti missään yksikössä.

Esitystä henkilöstömitoituksen toteuttamisesta vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on valmisteltu syyskuun aikana sosiaali- ja terveysministeriössä sekä iäkkäiden palveluja uudistavan työryhmän erillisessä mitoitusjaostossa.

Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnolle lähipäivinä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana.

Lue myös: Rinteen mukaan rahat eivät riitäkään hoitajamitoitukseen – ”Kun vaalit ovat ohi, lupaukset on unohdettu”

Kommentoi Facebookissa