Kela lähetti kirjeen lähes 40 000 opiskelijalle – opintotukia peritään takaisin yli 43 miljoonaa euroa

Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 1 090 euroa.

Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 1 090 euroa. (Kuva Fotolia)

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa.

OPINTOTUKI Opintotukea sai vuonna 2017 noin 312 000 opiskelijaa, joista noin 40 000 henkeä ansaitsi yli vuositulorajan. Määrä on huomattavasti suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen.

Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 1 090 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 43,3 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 34 800 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 45,4 milj. euroa. Päätösehdotusten saaneiden määrä suureni yli 5 000:lla. Takaisin perittävä määrä kuitenkin pieneni, koska syksystä 2017 alkaen suurin osa opiskelijoista alkoi saada yleistä asumistukea opintotuen asumislisän sijaan. Nyt tehtävä tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti vuonna 2017 tukea 9 kuukaudelta, hänellä sai olla vuoden 2017 aikana muita tuloja enintään 11 850 euroa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2017 olivat 8 540 euroa ilman opintotukea. Tulorajoja korotettiin prosentilla vuoden 2018 alusta. Nyt vuosituloraja on 11 973 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta.

Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 21.3.2019. Vuoden 2018 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Tulevaisuudessa Kela hyödyntää kansallista tulorekisteriä opintotuen tulovalvonnassa. Kela voi tarkistaa tulorekisteristä, johtuiko vuositulorajan ylitys muuna kuin opiskeluaikana saaduista tuloista. Opiskelijan ei enää tämän jälkeen tarvitse selvittää Kelalle, milloin tulot on saatu.

Lue myös: Valtion takaamia opintolainoja on jo yli 3 miljardia euroa – opintotukea 276 300 opiskelijalle

Kommentoi Facebookissa