Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää HUS:lle 160 000 euron seuraamusmaksuja – syy laittomat suorahankinnat

Monissa tapauksissa HUS on sopinut tilauksista suoraan sähköpostilla, eikä tilauksista löydy lainkaan varsinaista sopimusasiakirjaa.

Monissa tapauksissa HUS on sopinut tilauksista suoraan sähköpostilla, eikä tilauksista löydy lainkaan varsinaista sopimusasiakirjaa. (Kuvituskuva Fotolia)

KKV:n selvitysten mukaan HUS on tehnyt yhteensä useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta.

SEURAAMUSMAKSUT Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 18.11.2019 tehnyt markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lle hankintalain rikkomisesta

KKV:n selvitysten mukaan HUS on tehnyt yhteensä useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä. Viraston esittämien seuraamusmaksujen määrä on yhteensä 160 000 euroa.

KKV on aloittanut hankintakokonaisuuden selvittämisen oma-aloitteisesti toukokuussa 2019. Hankinnat, joista KKV esittää seuraamusmaksuja, koskevat DNA-analyysipalveluita, haavan alipainehoitotuotteita sekä pehmopaperi- ja jätesäkkituotteita. Näitä tuotteita ja palveluita hankitaan HUS:ssa vuosittain yhteensä useilla miljoonilla euroilla.

Selvitysten perusteella HUS on tilannut DNA-analyysipalvelut ja haavan alipainehoitotuotteet suoraan toimittajilta, eikä näitä hankintoja ole koskaan kilpailutettu. Pehmopaperi- ja jätesäkkituotteiden hankinnat on kilpailutettu vuosina 2013 ja 2014, mutta sopimuskausien päätyttyä HUS on ostanut tuotteet suoraan pääosin aikaisemmat kilpailutukset voittaneilta tavarantoimittajilta, vaikka hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa uudelleen.

Monissa tapauksissa HUS on sopinut tilauksista suoraan sähköpostilla, eikä tilauksista löydy lainkaan varsinaista sopimusasiakirjaa.

– HUSin sopimustenhallinnassa ja hankintojen organisoimisessa vaikuttaa olleen järjestelmällisiä puutteita. Sopimustenhallinta on julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää, jotta hankintayksikkö voi esimerkiksi seurata, milloin kilpailutetut sopimukset ovat päättymässä, toteaa hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Hankintalain vastaisia suorahankintoja tekemällä hankintayksiköt eivät hyödynnä yritysten välistä kilpailua. Suorahankinnat eivät takaa hankintayksiköille parasta laatua tai edullisinta hankintahintaa. KKV toteaa olevan kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen.

Lue myös: Sairaankuljetuksessa eettisten arvojen edelle ajoi raha – ”Taustalla puhuttiin säästöistä, mutta totuus on aivan toinen”

Kommentoi Facebookissa