Kokemuksia karanteenista kerättiin iäkkäiltä – ”Monet eivät uskaltaneet lähteä ulos kodistaan lainkaan”

Järjestöjen ja vapaaehtoistyön kautta moni iäkäs on saanut apua ja sosiaalisia kontakteja.

Järjestöjen ja vapaaehtoistyön kautta moni iäkäs on saanut apua ja sosiaalisia kontakteja. (Kuva Fotolia)

Vaikka terveyden suojeleminen onnistui, kääntöpuolena on ollut sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

KORONAVIRUS Kun korona saapui Suomeen, monet ovet sulkeutuivat – erityisesti iäkkäiltä. Harrastukset, ryhmätoiminnat, tuttujen tapaaminen ja omaisten näkeminen loppuivat, arjen rytmi katosi. Jäljelle jääneet sosiaaliset kontaktit olivat tavallistakin tärkeämpiä.

Kun yli 70-vuotiaille asetettiin rajoituksia, osa heistä halusi säilyttää vapauden, osa noudattaa ohjeita pilkulleen. Karanteenin jatkuessa odotettua kauemmin, alkoi väsymystä ja kapinointia rajoituksia kohtaan esiintyä.

– Iäkkäät ovat kokeneet ohjeet ristiriitaisiksi ja olleet epävarmoja mitä voi tehdä. Monet eivät ole uskaltaneet lähteä ulos kodistaan lainkaan, Elämänote-ohjelman koordinaattori Lea Stenberg avaa iäkkäiden itsensä kertomaa.

Vaikka terveyden suojeleminen on onnistunut hyvin poikkeustoimien ansiosta, niiden kääntöpuolena on ollut vakavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Valtioneuvoston asettaman korkean profiilin työryhmän raportin mukaan iäkkäiden riippuvuus muiden avusta on kasvanut ja keinot ylläpitää toimintakykyä ovat vähentyneet.

– Nyt on tärkeää suunnata huomiota heihin, joiden hyvinvointia poikkeustilanne on koetellut eniten. On varmistettava, että toimintakyvyltään heikentyneillä iäkkäillä on mahdollisuuksia jatkaa itsenäistä elämäänsä, asiantuntijaryhmään kuulunut Päivi Topo Ikäinstituutista korostaa.

Juttuvinkki: Riskiryhmien kotikaranteenista löydetään myös hyviä puolia – ”Nyt on aikaa siivota, saunoa ja pilkkoa polttopuita”

Poikkeusaikana järjestöillä on ollut tärkeä rooli iäkkäiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja avun järjestämisessä. Karanteenirajoitusten alkaessa ne organisoivat toimintansa nopeasti uudestaan. Järjestöjen kautta moni iäkäs on saanut apua ja sosiaalisia kontakteja, myös muilta iäkkäiltä saatu vertaistuki on ollut tärkeää.

– Noin puolet aiemminkin toiminnassa mukana olleista tavoitettiin korona-aikana, vaikka yhteydenpito yksittäisiin ihmisiin on tavallista työläämpää. Videoyhteyksien lisäksi iäkkäitä on tavoiteltu kirjeitse ja heille on järjestetty erilaisia hyvinvointia edistäviä tempauksia, esimerkiksi pihakonsertteja. Selvästi tärkein yhteydenpitoväline on kuitenkin ollut puhelin, Lea Stenberg kertoo.

Sekä järjestöt että iäkkäät ovat ottaneet korona-aikana digiharppauksia, osin pakon sanelemanakin. Monille iäkkäille uusien välineiden ja taitojen oppiminen on tuottanut iloa. Vaikka virtuaalitapaamiset eivät korvaa oikeita kohtaamisia, ne ovat kuitenkin tärkeitä tilaisuuksia saada joku kontakti muihin.

– Helppokäyttöisiä, esimerkiksi lainattavia digilaitteita ja niiden käytön opastusta tosin tarvittaisiin lisää, jotta entistä useampi iäkäs voitaisiin tavoittaa myös videoyhteyden avulla, Stenberg painottaa.

Elämänote on kotona asuvien iäkkäiden osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä ohjelma, jota koordinoivat Ikäinstituutti ja VALLI ry yhdessä. Ohjelmaan kuuluvat hankkeet keräsivät iäkkäiden korona-ajan kokemuksia, jotka toimitettiin valtioneuvoston nimittämälle korkean profiilin työryhmälle.

Lue myös: Poliisi ei käynnistä esitutkintaa helsinkiläisten hoivakotien toiminnasta – yksi esiselvitys on kesken

Kommentoi Facebookissa