Korkein oikeus kumosi toimittajan tuomion kunnianloukkauksesta – ”Oli nimitellyt natsiksi ja rasistiksi”

Korkein oikeus katsoi, että kirjoituksessa oli kyse arvostelusta, joka kohdistui menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavassa julkisessa toiminnassa. (Kuvituskuva Fotolia)

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat tuominneet sakkorangaistuksen sekä velvoittaneet suorittamaan vahingonkorvausta.

KUNNIANLOUKKAUS Korkein oikeus on katsonut, että toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehkoo ei ollut loukannut Junes Lokan kunniaa Facebook-kirjoituksessaan. KKO kumosi hovioikeuden tuomion, hylkäsi kunnianloukkausta koskevan syytteen ja vapautti Vehkoon rangaistuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta ja velvollisuudesta korvata Lokan oikeudenkäyntikuluja.

Vehkoo oli nimitellyt Lokkaa muun ohella natsiksi ja rasistiksi käsitellessään Facebook-kirjoituksessaan olettamaansa Lokan aikomusta häiritä Vehkoon julkista esiintymistä. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat Vehkoon kunnianloukkauksesta sakkorangaistukseen ja velvoittivat hänet suorittamaan Lokalle vahingonkorvausta kärsimyksestä sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Rikoslain mukaan kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Korkein oikeus katsoi, että kirjoituksessa oli kyse arvostelusta, joka kohdistui Lokan menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka koski yleistä mielenkiintoa herättävää aihetta.

Korkein oikeus myös lausuu, että ottaen huomioon Lokan julkisuudessa esittämät tiettyjä ihmisryhmiä halventavat ja vihamieliset kannanotot, kirjoitusta kokonaisuutena arvioitaessa siinä käytettyjen ilmaisujen ei katsottu selvästi ylittäneen sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Lue myös: Vasemmistoliiton ex-toiminnanjohtajan Twitter-tilillä julkaistiin tappouhkauksia – ”Ei laissa säädetty rangaistavaksi”

Kommentoi Facebookissa