Kreikka on pyytänyt EU:n rajaturvallisuusviraston väliintuloa – ”Käytössä on 1500 henkilön nopean toiminnan reservi”

Kreikkalaiset sotilaat partioivat maan rajalla siirtolaisten pyrittyä ylittämään rajan laittomasti.

Kreikkalaiset sotilaat partioivat maan rajalla siirtolaisten pyrittyä ylittämään rajan laittomasti. (Kuva AOP)

Operaatioon osallistuva henkilöstö kootaan Suomessa maa- ja merirajalta sekä rajanylityspaikoilta.

RAJAVALVONTA Rajavartiolaitos kertoo osallistuvansa Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin operaatioihin vuosittain 15–20 henkilötyövuoden panoksella. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä on muun muassa Kreikassa, Italiassa, Bulgariassa ja Albaniassa. Rajavartiolaitos osallistuu tällä hetkellä Kreikan operaatioon 14 henkilön ja yhden partioveneen voimin.

Euroopan unionissa jäsenvaltiot vastaavat ensisijaisesti ulkorajojensa turvallisuudesta. Tarvittaessa unionin apu jäsenvaltioille kanavoidaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kautta. Tämä on useimmiten teknistä ja operatiivista apua.

Operaatiossa toimitaan aina operaatiosuunnitelman mukaan, perusoikeuksia kunnioittaen ja kansainvälisen oikeuden edellytysten mukaan. Äkillisissä rajaturvallisuustilanteissa jäsenvaltio voi pyytää Frontexilta tukea rajaturvallisuuden hallintaan. EU:lla on käytössä 1500 henkilön nopean toiminnan reservi. Suomen osuus tästä on 30 henkilöä.

Turkki kertoi viikonvaihteessa avaavansa EU:n vastaisen rajansa. Kreikan ilmoituksen mukaan noin 10 000 ihmistä on pyrkinyt ylittämään rajan laittomasti. Kreikka onkin pyytänyt Frontexilta nopean rajaintervention toimeenpanoa, ja Frontex on päättänyt operaation käynnistämisestä.

Seuraavassa vaiheessa Frontex ja Kreikka laativat operaatiosuunnitelman. Tämän jälkeen Frontex esittää resurssipyynnön muille jäsenvaltioille. Suomessa Rajavartiolaitos vastaa pyyntöön. Jäsenvaltioilla on velvollisuus osallistua Frontexin nopean toiminnan reservin toimintaan sekä vuonna 2021 perustettavan eurooppalaisen pysyvän joukon toimintaan.

Suomessa Rajavartiolaitos kantaa päävastuun joukkoihin osallistumisesta. Operaatioon osallistuva henkilöstö kootaan maa- ja merirajalta sekä rajanylityspaikoilta. Kreikan pyyntö on kolmas kerta, kun mekanismia käytetään. Rajavartiolaitos ja Frontex ovat säännöllisesti harjoitelleet nopean rajaintervention käynnistämistä.

Lue myös: Rajavartiolaitoksen partiovene lähtee turvaamaan EU:n ulkorajaa – ”Painopiste laittoman maahantulon havaitseminen”

Kommentoi Facebookissa