Kuntaliitto vetoaa hallitukseen – koronakriisi aiheuttaa miljardiluokan kustannukset

Arvioiden mukaan koronavirusepidemian myötä kaupunkien ja kuntien kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat yli 700 miljoonaa euroa.

Arvioiden mukaan koronavirusepidemian myötä kaupunkien ja kuntien kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat yli 700 miljoonaa euroa. (Kuva Fotolia)

Suomen 24 suurimman kaupungin talousjohtajat arvioivat koronaviruksen talousvaikutuksia.

KORONAVIRUS Koronaepidemia heikentää kuntien taloutta vuonna 2020 minimissään 1,5 miljardilla eurolla. Tämä käy ilmi Kuntaliiton kyselystä, jossa 24 suurimman kaupungin talousjohtajat arvioivat koronaviruksen aiheuttamia talousvaikutuksia.

Arviot perustuvat kunkin kaupungin tämänhetkiseen arvioon ja käsitykseen koronaepidemian etenemisestä vuoden 2020 aikana. Arvioiden mukaan koronavirusepidemian myötä kaupunkien ja kuntien kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat yli 700 miljoonaa euroa.

Sote-menojen kasvu heikentää kuntataloutta vähintään 400 miljoonaa euroa. Maksu- ja myyntituottojen pieneneminen vähentää kuntien tuloja noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi muut talousvaikutukset, esimerkiksi pelastustoimen kustannusten kasvu, heikentävät kuntataloutta yli 100 miljoonaa euroa.

– Nyt esillä olevat luvut ovat minimiarvioita, ja onkin mahdollista, että todelliset vaikutukset ovat moninkertaiset. Kuntakenttä on kamppaillut talouden tasapainon saavuttamiseksi jo ennen koronaa, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi arvioita.

– Lopulliset vaikutukset voidaan arvioida vasta kriisin jälkeen. Jo nyt on kuitenkin selvää, että valtion on tuettava kuntia huomattavasti enemmän kuin tähän asti, jos esimerkiksi lomautuksia todella halutaan välttää.

Koronavirusepidemian kuntatalousvaikutusten suuruuteen vaikuttaa täysin se, missä laajuudessa ja kuinka kauan poikkeusolot kestävät. Myös se, paljonko henkilöstöä lomautetaan ja miten nopeasti yritystoiminnan toipuminen ja kuluttajien luottamus käynnistyvät, vaikuttavat lopputulemaan.

Suurimmat kaupungit viestittivät Kuntaliitolle antamissaan vastauksissa, että kuntatalouden turvaamiseksi maan hallitukselta tarvitaan heti konkreettiset ja uskottavat esitykset kuntatalouden tukipaketin euromäärästä, toimenpiteistä, rahoituskanavista ja aikataulusta, jotta palvelut pystytään varmuudella turvaamaan myös epidemian mahdollisesti pidentyessä ja laajentuessa.

Hallituksen viimeaikaisten ulostulojen ja toiveiden esimerkiksi lomautuksien välttämisestä ja asiakasmaksujen alentamisesta tulee näkyä Kuntaliiton mielestä lisäbudjettien muodossa kuntien pankkitileillä heti, koska verokertymien romahtaminen vaikuttaa kuntien tulopohjaa välittömästi.

– Kuntatalous oli kriisissä jo ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Monet lomautuksia nyt eteenpäin vievät kaupungit ja kunnat ovat sellaisia, joissa alijäämät ovat jo olleet viime vuosina suuria tai vuosikate negatiivinen, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina muistuttaa.

Valtion vastuu palveluista edellyttää Kuntaliiton mukaan lisäpanostuksia koronavirusvaikutuksiin myös lisätukena kunnille – ei pelkästään yrityksille – vaikka sekin on äärimmäisen tärkeää. Valtion olisi nyt korjattava paitsi koronavirusepidemian aiheuttamaa talousromahdusta, myös jo ennen koronavirusepidemiaa olemassa ollut valtion rahoituksen jälkeenjääneisyys.

Lue myös: Koronaviruksen kustannuksiin lisätalousarvio – hallitukselta talouteen noin 15 miljardin tukipaketti

Kommentoi Facebookissa