Lapin jokiin aukeaa uusia kalastusvesiä – Tenojoen luvat ovat asia erikseen

Uuden käytännön mukaan myös paikallisväestö joutuu hankkimaan kalastusluvat.

Uuden käytännön mukaan myös paikallisväestö joutuu hankkimaan kalastusluvat. (Kuva Fotolia)

Metsähallitus on julkaissut nyt luettelon kahdeksasta lupa-alueesta karttoineen.

KALASTUS Useat suomalaiset kalastajat pääsevät kesällä uusille apajille, kun kokonaan uusia jokialueita avautuu Ylä-Lappiin. Eduskunnan säätämän uuden kalastuslain takia maanantaina alkaa kalastuslupien myynti useille sellaisillekin jokialueille, jossa kalastivat ennen vain paikalliset. Lupien myynti alkaa nyt kahdeksalle kohteelle, yhteensä 26 joella.

Kalastuslain mukaan kalastus järjestetään kestävästi siten, että kalakantojen luontainen elinkierto turvataan. Lupien tulee lain mukaisesti olla kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti, kuten muissakin valtion vesissä. Vaikka laki tuli voimaan jo 2016, nyt se konkretisoituu monelle.

Vaikka uudet luvat voivat innostaa useimpia kalastajia, paikallisille ylälappilaisille uusi laki oli ikävä. He eivät enää saa maksutonta kalastuslupaa jokiin, jotka ovat lohen ja taimenen nousualueita. Heidän täytyy siis hankkia nyt sama lupa kuin muidenkin.

Lainsäätäjä on kuitenkin turvannut paikallisten oikeuden saada yhä ilmainen lupa suurimpaan osaan muihin vesiin, jotka eivät ole lohen tai taimenen nousualueita. Lisäksi suurimmalla osalla näistä jokikohteista paikallisväestöllä on käytössä laajasti yksityisiä kalastusoikeuksia.

Vaelluskalojen kestävyys turvataan kiintiöillä. Uuden lain tarkoitus oli suojella vaelluskalakantoja. Siksi lupa-alueita on jaettu vyöhykkeisiin ja ne on kiintiöity tarkoin, jotta kalastus on kestävää ja mahdollisimman monelle riittäisi lupia uudessa tilanteessa. Kiintiöistä on neuvoteltu paikallisten neuvottelukuntien kanssa.

Kiintiöt eivät tosin ole uutta: Metsähallituksen lakisääteinen tehtävä on ollut tähänkin asti asettaa kalastukselle ja metsästykselle kiintiöt valtion alueilla.

– Luvat ovat lyhyitä ja ne on kiintiöity tarkasti. Tällä tavoin mahdollisimman moni voi saada mahdollisuuden kalastaa joissa, kertoo kalastuksen ylitarkastaja Mika Laakkonen Metsähallituksesta.

Tavallisesti lupien kysyntä keskittyy kahden-kolmen viikon ajanjaksolle heinäkuun alkuun. Vuorokausikohtaisten kiintiöiden takia kalastuspaine kohdistuu tasaisemmin kalastettavalle kaudelle. Mikäli lupia jää vuorokausikiintiöistä myymättä alkukesänä, lupia voidaan antaa myyntiin myöhemmille päiville.

Metsähallitus on julkaissut Eräluvat.fisivustollaan luettelon kahdeksasta lupa-alueesta karttoineen. Nämä kahdeksan lupa-aluetta on jaettu yhteensä 24 vyöhykkeeseen eli pooliin, joihin lupia voi maanantaista lähtien hankkia. Lupa-alueisiin kuuluu yhteensä 26 jokea. Maanantaina alkava myynti koskee Enontekiön ja Inarin jokia. Utsjoen luvat tulevat myyntiin myöhemmin.

Tenojoelle Metsähallitus ei myy kalastuslupia. Lupia myydään ainoastaan muutamaan Tenojoen sivujokeen ja tunturivesiin, mutta näiden vesien kalastuslupien myynti alkaa myöhemmin. Metsähallitus julkaisi Utsjoen vesien kiintiöpäätöksensä vasta huhtikuun lopulla, ja siitä on vielä valitusaika voimassa. Kiintiöpäätös määrittelee kalastuslupien enimmäismäärät kullakin valtion alueella.

Tenojoen kalastuslupia voi kuitenkin alkaa ostaa keskiviikkona 10.5. kello 14 alkaen ELY-keskuksen ylläpitämässä verkkokaupassa. Tenon verkkokauppaan on rekisteröidyttävä, mikä kannattaa tehdä etukäteen.

Urho Kekkosen kansallispuistossa sijaitsevat Lutto- ja Suomujoen vedet kuuluvat kiintiöiden piiriin. Aikaisemmin näille jokivesille inarilaiset ja sodankyläläiset saivat pitempiaikaisia kausilupia. Uuden käytännön mukaan myös paikallisväestö joutuu hankkimaan luvat samalla tavalla kuin muutkin kansalaiset.

Muutos kirpaisee ymmärrettävästi aktiivisia paikalliskalastajia, joita ei voida asettaa muita parempaan asemaan lupien saannissa. Mikäli paikalliset kalastajat halutaan huomioida paremmin, se on Metsähallituksen mukaan lainsäädännössä huomioitava asia.

  • Lupia myy ja niistä tiedottaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokauppa ja palvelunumerossa 020 69 2424.

Kommentoi Facebookissa