Luonnon vastaisku? – Suuri osa suomalaisista uskoo koronaviruksen ja ilmastonmuutoksen väliseen yhteyteen

Suomalaisten ilmastonmuutoksesta kokema uhka on laskenut viime vuodesta.

Suomalaisten ilmastonmuutoksesta kokema uhka on laskenut viime vuodesta. (Kuva Fotolia)

Koronavirusepidemia olisi luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ilmaston kantokyvystä.

KORONAVIRUS Suomalaisista 49 prosenttia epäilee, että koronavirusepidemia on luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ympäristön ja ilmaston kantokyvystä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Arvo- ja asennetutkimuksesta. Noin 30 prosenttia on eri mieltä.

Naisista 55 prosenttia eli suurempi osuus kuin miehistä yhtyy väitteeseen. Akateemisesti koulutetuista selvästi pienempi osa, 38 prosenttia, kuin vähemmän koulutetuista on väitteen kanssa samaa mieltä, mutta ammattikorkeakoulun käyneissä samaa mieltä on eniten eli 57 prosenttia.

Eri puolueiden kannattajista erityisesti perussuomalaisten kannattajista 63 prosenttia on sitä mieltä, että koronavirusepidemia on luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ympäristön ja ilmaston kantokyvystä.

– Mielenkiintoiseksi jakauman tekee se, että se ei vaikuttaisi selittyvän suoraviivaisesti sillä, kuinka vakavaksi ilmastouhka koetaan. Perussuomalaisten äänestäjät erottuvat myös ryhmänä, joka on vähiten huolestunut ilmastonmuutoksesta. Tälle joukolle ihmisen toiminnan ulkopuolelta tuleva ratkaisu voi olla houkuttelevampi ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuin omat toimet, sanoo suomalaisten asenteista EVA Arvion Luonnon vastaisku kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Juttuvinkki: Näin sinun tulisi vähentää hiilijalanjälkeä – vaihda asuntosi pienempään, älä juo maitoa tai syö punaista lihaa

Näkemys siitä, että luonto pyrkii sääntelemään itse itseään ei ole aivan uusi. Englantilainen kemisti James Lovelock esitti vuonna 1979 kiistanalaisen Gaia-hypoteesin, jonka mukaan maapallo on monimutkaisten takaisinkytkentämekanismien kokonaisuus, joka ylläpitää itsessään mahdollisuuksia elämän säilymiselle planeetalla.

Suomalaisista 69 prosenttia pitää ilmastonmuutosta aikamme suurimpana uhkana, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa. Toista mieltä on 17 prosenttia.

Ilmastonmuutoksesta koettu uhka on liudentunut viime vuodesta kuusi prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 ilmastonmuutosta piti aikamme suurimpana uhkana 75 prosenttia suomalaisista.

EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.  Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.

  • Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVA:n kotisivuilta osoitteessa www.eva.fi/arvopankki

Lue myös: Sanna Marinin hallitus perustaa ilmastorahaston – ”On mahdollista käyttää satoja miljoonia euroja”

Kommentoi Facebookissa