Nuorten miesten vähäistä liikuntaa tutkittiin – ”Yksinäisyys vaikuttaa olevan merkittävä syy”

Erityisesti hyvällä lihaskunnolla oli yhteys mielen hyvinvointiin.

Erityisesti hyvällä lihaskunnolla oli yhteys mielen hyvinvointiin. (Kuva Fotolia)

Vapaa-ajan liikunnalla on vahva yhteys terveyteen, elämänlaatuun sekä mielen hyvinvointiin.

LIIKUNTA Haluttomuus liikkua yksin on merkittävä syy nuorten, armeijan käyneiden miesten vähäiseen vapaa-ajanliikuntaan, kertoo Reserviläisten toimintakyky -tutkimus. Tutkimus vahvistaa ensimmäistä kertaa suomalaisella aineistolla, että erityisesti vapaa-ajan liikunnalla on vahva yhteys hyvään terveyteen ja elämänlaatuun sekä mielen hyvinvointiin nuorilla miehillä.

Yhteys oli erityisen voimakas niillä miehillä, joilla oli muita tutkimukseen osallistuneita vähemmän psyykkisiä voimavaroja. Mitä enemmän nämä miehet harrastivat vapaa-ajallaan liikuntaa, sitä paremmin he voivat mieleltään.

Neljännes niistä, joilla oli vähän psyykkisiä voimavaroja, ilmoittivat, että kavereiden puute oli syynä vähäiseen liikuntaan. Toinen neljännes kertoi syyksi mielenkiinnon puutteen. Miehillä, joilla oli hyvät psyykkiset voimavarat, syynä oli useimmiten ajan puute.

Lisäksi miehet, joiden fyysinen kunto oli hyvä, arvioivat tutkimuksessa elämänlaatunsa paremmaksi kuin huonompikuntoiset ikätoverinsa.  Erityisesti hyvällä lihaskunnolla oli yhteys mielen hyvinvointiin. Tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä työmatkaliikunnan tai työssä tapahtuvaan liikunnan ja mielen hyvinvoinnin välillä.

Juttuvinkki: Kielteisesti ajattelevat miehet liikkuvat vähemmän – ”Naisia ja miehiä olisi aihetta tutkia useammin erillään”

– Yksinäisyys vaikuttaa olevan merkittävä syy nuorten miesten vähäiseen liikuntaa, arvioi erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

Siksi hänen mukaansa paitsi lapsille ja nuorille, myös nuorille aikuisille olisi hyvä tarjota matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia liikuntaan julkisena palveluna.

– Ne antaisivat mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin ja yhdessä liikkumiseen.

Suomessa ei ole juurikaan tutkittu liikunnan, fyysisen kunnon ja terveyteen liittyvän elämänlaadun yhteyksiä. Vielä vähemmän asiaa on tutkittu nuorilla miehillä, joita on ollut erityisen vaikea tavoittaa terveystutkimuksissa.

Tutkimus toteutettiin kertausharjoitusten yhteydessä vuonna 2015 ja siihen osallistui 754 keski-iältään 26-vuotiasta reserviläistä eri puolilta Suomea. Reserviläiset osallistuivat kuntotesteihin ja täyttivät omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevan kyselylomakkeen.

Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotilaslääketieteen keskuksen, UKK-Instituutin ja THL:n yhteistyönä.

Lue myös: Liikuntaharrastus lapsena suojaa mielenterveysoireilta aikuisena – nuuskaaminen ja alkoholinkäyttö silti yleistä

Kommentoi Facebookissa