Puoluetausta vaikuttaa luottamukseen tiedotusvälinettä kohtaan – luottamus useimpiin medioihin on vähentynyt

Helsingin Sanomien uutisoinnin arvioi 65 prosenttia vastaajista olevan luotettavaa.

Helsingin Sanomien uutisoinnin arvioi 65 prosenttia vastaajista olevan luotettavaa. (Kuva AOP)

Kolmannes suomalaisista nuorista pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenä.

MEDIA KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuottamassa Maakuntapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten luottamusta eri tiedotusvälineiden uutisointiin. Arvioitavia tahoja oli kaikkiaan kaksitoista.

Median keskinäisessä mittelössä luottamuslistan kärkeen asettuvat Ylen TV-uutiset, sillä 81 prosenttia arvioi uutisoinnin erittäin tai melko luotettavaksi. Ylen radiouutisiin luottaa 79 prosenttia ja STT:n uutisointiin 78 prosenttia. Enemmistö eli 70 prosenttia väestöstä arvioi myös MTV3:n uutiset luotettaviksi.

Helsingin Sanomien uutisoinnin arvioi 65 prosenttia olevan luotettavaa. Oman maakunnan suurimman lehden uutisia pitää luotettavina 62 prosenttia ja asuinkunnan paikallislehden uutisia 59 prosenttia. Lievän enemmistön eli 57 prosentin mielestä myös Kauppalehden uutisointiin voi luottaa.

Vähemmässä määrin kansalaiset luottavat iltapäivälehtien – Ilta-Sanomat 26 prosenttia ja Iltalehti 24 prosenttia – uutisointiin. Molempien lehtien osalta kaksi viidestä katsoo, että ne eivät ole sen enempää luotettavia kuin epäluotettaviakaan. Maaseudun Tulevaisuus puolestaan on uutiskanava, jonka luotettavuutta varsin moni eli 21 prosenttia ei osaa arvioida.

Kuinka luotettavana pitää eri tiedotusvälineiden uutisointeja. Koko maa (%).
Kuinka luotettavana pitää eri tiedotusvälineiden uutisointeja. Koko maa (%). (Kaavio Kaks)

Näkemykset tiedotusvälineiden uutisointien luotettavuudesta ovat muuttuneet vuodesta 2019 hieman. Useimpiin medioihin kohdistuva luottamus on vähentynyt vuodessa 2–3 prosenttiyksikköä.

Kaikkein vähiten luottamusta kohdentuu sosiaalisen median, kuten esimerkiksi Facebook, Twitter ja Instagram, uutisointiin. Kymmenesosa luottaa suoranaisesti sosiaaliseen mediaan. Enemmistö eli 61 prosenttia pitää niitä epäluotettavina ja joka neljäs suhtautuu neutraalisti.

Merkillepantava oireellinen muutos kohdentuu kuitenkin sosiaaliseen mediaan. Epäluottamus sosiaalisen median uutisointia kohtaan on vähentynyt reilun vuoden aikana seitsemän prosenttiyksikköä. Nuorista 18–30-vuotiaista keskimäärää useampi eli 21 prosenttia luottaa sosiaalisen median uutisointiin.

Tulos on melko ymmärrettävää, sillä Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin tutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista nuorista pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenä. Nuorten luottamus sosiaalisen median uutisointiin on johdonmukaisesti lisääntynyt kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Juttuvinkki: YLE ja Iltalehti uskovat yhä sotahirviin – näin suomalaisia höynäytettiin venäläisellä aprillipilalla

Puoluetaustan mukaan vahvinta luottamus Ylen uutisointiin on SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien piirissä. MTV3:n uutisointiin luottavat eniten kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n kannattajat. Helsingin Sanomien uutisointiin uskovat eniten vihreiden ja RKP:n tukijat.

Maakunnan ykköslehtien uutisointiin luottamus oli vahvinta SDP:n, kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien kannattajissa. Kokoomuksen kannattajat arvostavat muita enemmän Kauppalehden ja keskustan tukijat Maaseudun Tulevaisuuden uutisia.

Luottamus iltapäivälehtiin on hieman keskimäärää suurempaa SDP:n, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien tukijoiden keskuudessa. Perussuomaisten parissa on hieman keskimäärää enemmän sosiaalisen median uutisiin uskovia. Perussuomalaisten kannattajat eroavat muista siinä, että heidän keskuudessaan suhtaudutaan käytännössä miltei kaikkiin medioihin muita varauksellisemmin.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kaupunkien ja kuntien valtuutetuille marraskuussa kohdistetussa kyselyssä tiedusteltiin myös luottamusta tiedostusvälineisiin. Vastanneiden 1362 valtuutetun vastaukset olivat samansuuntaisia kuin koko väestöön kohdistetussa kyselyssä. Asiallisesti huomattavin ero koski lähinnä suhtautumista iltapäivälehtiin. Kansalaiset luottavat jonkin verran enemmän iltapäivälehtien uutisointiin.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa marraskuussa 2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 4 516. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan yksi ja puoli prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: Klassikkokuva Lasse Virenin kaatumisesta kaapattiin – usko tai älä, asialla oli yllättäen valtamedia

Kommentoi Facebookissa