Sote-kaavio naurattaa somessa – Onko tässä hallituksen esittämä ”kustannustehokas hallinto”?

Tässä se on, ”Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta uudessa rakenteessa.”

Maaliskuussa nauratti uudistusta selventävä kaavio ”Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta uudessa rakenteessa.” (Kuva Valtioneuvosto)

Laki maakuntien perustamisesta ja sote-uudistuksesta etenee jo eduskuntaan.

SOTE Sote-uudistus etenee, huolimatta eri tahoilta kuultujen asiantuntijoiden koko ajan kovenevista ja varoittavista äänenpainoista. Viimeksi joukko professoreita uumoili uudistuksesta tulevan täydellinen katastrofi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyvä valinnanvapauslakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

Aikataulusta ei olla tinkimässä, mutta hallituksen ministerit pääministeri Juha Sipilää myöten ovat nyt myöntämässä, että ”soten valinnanvapauteen tulee luultavasti muutoksia tähän asti kuullun perusteella”.

Valtioneuvoston torstaina yleisistunnossaan hyväksymä hallituksen esitys maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi on eduskunnan lähetekeskustelussa tiistaina 7.3.2017 klo 14 alkavassa täysistunnossa. Keskustelua voi kuka tahansa seurata suorana verkkolähetyksenä.

Koko nimeltään ”Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi” käsittää yli tuhat sivua ja se painaa liki 2,5 kiloa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena.

Hallitus esittää siis eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Tavoite on kaunis:

”Sosiaali- ja terveyspalveluista halutaan toimiva kokonaisuus, jossa ihmiset saavat palveluja nykyistä yhdenvertaisemmin. Käyttöön otetaan mahdollisimman vaikuttavat ja tehokkaat toimintatavat. Tarkoituksena on myös luoda Suomeen nykyaikainen ja kustannustehokas hallinto.”

Sosiaalisessa mediassa on jo ehtinyt naurattaa sekava kaavio, jonka perusteella palveluseteliä kädessään pitävän mummon pitäisi tietää kenen puoleen jatkossa kääntyä. Kaaviota jakoi alun perin Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo Twitterissä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan kahdeksan kirjoittajan voimin tehdyn tuoreen julkaisun ”Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta” tarkoitus on ollut selvittää ”omavalvontaa valvonnan ja laadunhallinnan menetelmänä osana sote-uudistusta ja valvontakokonaisuuden uudistamista”.

Kirjoittajat myöntävät itsekin, että organisaatio ei avaudu helpolla edes asiantuntijalle.

”Vastuuministeriöiden, valvontaviranomaisten ja muiden valtion viranomaisten sekä järjestämisvastuussa olevien maakuntien ohjaus, seuranta- ja valvontatehtävät ja menettelyt näyttävät kuitenkin melko vaikeaselkoisilta (kuvio 1).”

Olemme täysin samaa mieltä kirjoittajien kanssa.

Kommentoi Facebookissa