Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuttomuutta laajennetaan – nykyistä useamman maksukatto täyttyisi

– Tällä uudistuksella voimme pienentää lähes miljoonan suomalaisen maksuja nykyisestä, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

– Tällä uudistuksella voimme pienentää lähes miljoonan suomalaisen maksuja nykyisestä, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Hallitus on lähettänyt asiakasmaksulain uudistuksen lausuntokierrokselle.

ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki uudistetaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Luonnos laiksi on lausunnolla 1.4.2020 asti.

– Muutoksen tarkoituksena on myös lisätä terveyden tasa-arvoa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin muun muassa laajentamalla maksuttomuutta ja kohtuullistamalla maksuja. Tällä uudistuksella voimme pienentää lähes miljoonan suomalaisen maksuja nykyisestä, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kevätistuntokaudella 2020. Lakiluonnoksen mukaan hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Alaikäisiltä asiakkailta ei enää perittäisi maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytettäisiin. Lisäksi laajennettaisiin tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta.

Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin myös pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Lisäksi säädettäisiin asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa.

THL:n laskelmien mukaan lähes miljoonan suomalaisen maksut laskisivat, ja noin 33 000 henkilöllä maksut voisivat nousta. Uudistukseen on varattu hallitusohjelman mukaiset 45 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä alaikäisten poliklinikkamaksujen poistuminen lisää kustannuksia reilut 22 miljoonaa euroa.

Lue myös: Terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkekulut lisäävät köyhyyttä – maksuja on korotettu säästökeinona

Kommentoi Facebookissa