Suomen vanhimpien sanojen ikä on yli 1500 vuotta – sanojen kala, juoda ja jumala alkuperä löytyy nyt verkkosanakirjasta

Uutta etymologista sanakirjaa ei paineta, sillä painettu sanakirja olisi aina jo ilmestyessään joiltain osin vanhentunut.

Uutta etymologista sanakirjaa ei paineta, sillä painettu sanakirja olisi aina jo ilmestyessään joiltain osin vanhentunut. (Kuva Fotolia)

Suurin osa vanhimmasta sanastosta kuuluu samalla suomen tavallisimpaan sanastoon.

SUOMEN KIELI Suomen kielessä on yli 2000 sanaa, jotka periytyvät kantasuomesta, eli ovat kuuluneet suomen kieleen tai sen edeltäjiin vähintään 1500 vuotta. Näiden sanojen alkuperästä julkaistaan tuoretta tutkimustietoa etymologisessa verkkosanakirjassa.

Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja EVE on suunnattu kaikille etymologiasta kiinnostuneille. Sen tavoitteena on kuvailla sanojen alkuperä mahdollisimman ymmärrettävästi.

Suurin osa vanhimmasta sanastosta kuuluu samalla suomen tavallisimpaan sanastoon. Jo nyt sanakirja kertoo, mitä tiedämme vaikkapa sanojen kala, juoda ja jumala alkuperästä. Toisaalta joukossa on myös nykyään harvoin käytettyjä sanoja, kuten nato ja äimä.

– Sanojen alkuperä kiehtoo. Monet kiinnostuvat etymologiasta uutta kieltä oppiessaan tai muuten aiemmin tuntemattomiin sanoihin törmätessään. Etymologia kertoo meille kulttuuriemme juurista ja menneisyyden kontakteista eri kielten puhujien välillä. Kielihistoriallinen tutkimus luo valoa kirjoitetun historian taakse esihistoriaan asti, kertoo sanakirjatyöryhmän johtaja, tutkijatohtori Santeri Junttila.

Etymologisen verkkosanakirjan etusivulta löytyvät linkit sen hakusanoihin. Hakusanoja on aluksi viisikymmentä, ja suurin osa niistä kuuluu suomen arjalais- tai balttilaisperäisiin sanoihin.

– Sanakirjatyön alkuvaiheessa ovat olleet aktiivisia juuri näihin kerrostumiin erikoistuneet tutkijat. Hakusanoja lisätään sitä mukaa kun työ edistyy, mutta kaikkien yli 2000 vuotta vanhojen sanojen mukaan saaminen vie varmasti useita vuosia. Senkin jälkeen verkkosanakirjan päivittämistä voidaan jatkaa sitä mukaa kun sanojen historiasta saadaan uutta tietoa, sanoo Santeri Junttila.

Sanakirjan pohjana on Sanat-wiki, jossa sanakirjatyötä tekevät tutkijat julkaisevat ja keskustelevat. Uutta etymologista sanakirjaa ei paineta eikä sen ole edes tarkoitus tulla koskaan täysin valmiiksi, sillä etymologisiin käsityksiin vaikuttavaa kielitieteellistä tietoa kertyy jatkuvasti lisää ja sanakirjan tekeminen vie paljon aikaa. Painettu sanakirja olisi siis aina jo ilmestyessään joiltain osin vanhentunut.

Lue myös: Tekoäly muunsi Edelfeltin kirjeet äidille helposti luettavaan muotoon − ”Hän on kerrassaan viihdyttävä”

Kommentoi Facebookissa