Tansanian patohanke vaarantaa luonnonperintökohteen – vaihtoehtojen selvittämistä vaaditaan

Riistansuojelualueella elää muun muassa yli 3 000 leijonaa.

Riistansuojelualueella elää muun muassa yli 3 000 leijonaa. (Kuva Fotolia)

WWF varoittaa Tansanian padon olevan riski myös ihmisten elinkeinoille ja ympäristölle.

LUONTO Tansanian Selousin luonnonsuojelualueelle suunniteltu vesivoimala vaarantaa vakavasti kansainvälisesti arvokkaan Unescon luonnonperintökohteen. Vaarassa on myös alueen asukkaiden elanto, selviää WWF:n teettämästä raportista.

WWF:n tutkimuksen mukaan padolla olisi suoria vaikutuksia Unescon luonnonperintöalueen keskeisimpiin luonnonarvoihin ja matkailuun. Lisäksi padolla olisi heijastusvaikutuksia myös kansainvälisesti arvokkaaseen Rufuji-Mafia-Kilwan kosteikonsuojelualueeseen ja sitä kautta muun muassa kalastuksesta riippuvaisiin yhteisöihin.

Selous on yksi maailman suurimmista riistansuojelualueista ja sen alueella elää muun muassa yli 300 000 suurita eläintä, kuten yli 40 000 norsua, 100 000 kafferipuhvelia, yli 3 000 leijonaa sekä maailman suurin hyeenakoirapopulaatio.

– Padon alapuolisen vesistön varrella elävän 200 000 ihmisen elanto on vaarassa köyhillä alueilla, joilla ihmisten proteiinin saanti on riippuvaista kalastuksesta. On olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin padon rakentaminen, sanoo kansainvälisen kehityksen asiantuntija Aleksi Heiskanen WWF Suomesta.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n aiemman raportin mukaan patoprojekti olisi kohtalokas erehdys sen kielteisten ekologisten vaikutusten takia. IUCN kehottikin Tansanian hallitusta luopumaan hankkeesta lopullisesti. Tästä huolimatta Tansanian hallitus ilmoitti viime viikolla haluavansa jatkaa patohankkeen edistämistä.

WWF kehottaa nyt Tansanian hallitusta varmistamaan, että Stiegler´s Gorge -patohankkeessa noudatetaan lakia ja vaihtoehtoiset energiantuotantomahdollisuudet tutkitaan perusteellisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hankkeen kielteisiä vaikutuksia ei ole kunnolla selvitetty.

– Tämänhetkisessä keskustelussa keskitytään ainoastaan padon suoriin vaikutuksiin ja patoaltaaseen, joka peittäisi alleen noin kolme prosenttia Selousin pinta-alasta. Padon rakentamisen vaikutukset ovat paljon laajemmat ja kauaskantoisemmat. Pato muun muassa katkaisisi villieläinten vaellusreittejä, pienentäisi kalansaaliita ja uhkaisi Rufijin suistoaluetta, Heiskanen sanoo.

WWF kehottaa Tansanian hallitusta teettämään strategisen ympäristöarvion padon vaikutuksesta Selousin ekosysteemiin laajemminkin, jotta varmistetaan, että kaikki mahdolliset vaikutukset ovat selvillä ennen päätöksentekoa. Tällainen arvio sisältäisi myös vaihtoehtoisten ratkaisujen arvioinnin.

Kommentoi Facebookissa