THL tutki – kolmas koronarokoteannos tuottaa työikäisille merkittävästi vasta-aineita kaikkia virusmuunnoksia vastaan

Spikevax tuottaa voimakkaan immuunivasteen ja on suositeltava tehosterokote erityisesti ikääntyneillä. (Kuvituskuva Fotolia)

Tutkimuksen mukaan ikääntyneillä vasta-aineiden määrä oli keskimäärin matalampi kuin nuoremmilla.

KORONAVIRUS Vasta-aineiden määrä oli tehosteannoksen eli kolmannen rokoteannoksen saaneilla työikäisillä korkea sekä yhden että kahden kuukauden kuluttua rokottamisesta, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudesta tutkimuksesta. Vasta-aineita löydettiin kaikkia tutkittuja virusmuunnoksia eli delta-, beeta- ja omikronmuunnosta vastaan.

THL:n tutkimuksessa arvioitiin kolmannen rokoteannoksen tuottamia immuunivasteita kahdellakymmenellä 27-63-vuotiaalla aikuisella sekä yhdeksällä 71-89-vuotiaalla hoivakodin asukkaalla. Tutkittavana oli sekä Modernan Spikevax että BioNTech Pfizerin Comirnaty-valmiste.

Tutkittavat olivat saaneet kolmannen rokoteannoksen 6-9 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Vasta-aineita tutkittiin näytteistä, jotka oli otettu 1-2 kuukautta tehosteannoksen jälkeen.

Ikääntyneillä vasta-aineiden määrä oli keskimäärin matalampi kuin nuoremmilla, eikä se riittänyt kaikilla tutkittavilla neutraloimaan omikron- ja beetamuunnosta laboratoriokokeessa.

– Tehosterokotteen on todettu aiemmissa tutkimuksissa tuottavan 2–7-kertaisen vasta-ainevasteen verrattuna toisen annoksen tuottamaan vasteeseen. Vasteen voimakkuuteen vaikuttavat rokotettujen ikä, rokotevalmiste, annosväli sekä se, millä menetelmillä vasta-aineita on mitattu, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Pieni osa työikäisistä oli saanut tehosteannoksena Spikevax-rokotevalmistetta, ja heillä vasta-aineiden määrä oli korkeampi kuin Comirnaty-valmistetta saaneilla. Spikevax-rokotteen on aikaisemmin havaittu tuottavan yli kaksinkertaiset vasta-ainemäärät verrattuna Comirnaty-rokotteeseen kaksi annosta saaneilla aikuisilla. Vasta-aineiden määrä oli sitä korkeampi, mitä nuoremmista tutkittavista oli kyse.

Vastaavasti on havaittu, että rokotteiden teho alfa- ja deltamuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa ja vakavaa tautia vastaan säilyi jonkin verran paremmin kaksi annosta Spikevax-rokotetta saaneilla verrattuna Comirnatylla rokotettuihin.

– Kolmansina rokoteannoksina kannattaa käyttää Spikevaxia erityisesti ikääntyneillä, sillä se näyttää tuottavan voimakkaamman immuunivasteen, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Tehosterokotteen jälkeisiä vasta-ainepitoisuuksia on raportoitu aiemmin joulukuussa julkaistussa englantilaisessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa verrattiin tehosterokotuksen jälkeisiä immuunivasteita seitsemällä eri covid-19-rokotteella, joista mRNA-rokotteet tuottivat voimakkaimman vasta-ainevasteen.

Omikronvariantti pystyy väistämään vasta-aineisiin perustuvaa suojaa tartuntaa vastaan, sillä vain osa rokottamalla aikaansaaduista vasta-aineista tunnistaa muuntuneen piikkiproteiinin rakenteita.

– Aiemmissa tutkimuksissa on nähty, että kaksi rokoteannosta saaneilla vasta-aineiden määrä ei ole niin korkea, että se riittäisi tehokkaasti neutraloimaan omikronvarianttia, joskin pidennetyllä annosvälillä rokotetuilla tilanne voi olla hieman parempi, Melin sanoo.

Kolmas rokoteannos nostaa vasta-aineiden määrää korkeammalle tasolle, mikä riittää neutraloimaan myös omikronmuunnosta. Suojan kesto tartuntaa vastaan riippuu siitä, kuinka kauan vasta-aineet säilyvät riittävän korkealla tasolla.

– Nämä tulokset korostavat kolmannen rokotusannoksen tärkeyttä nyt, kun omikronvariantin leviämistä pyritään hidastamaan Suomessa myös rokotusten avulla, Nohynek toteaa.

Lue myös: Ravintolarajoituksia voimaan jo jouluaattona – hallitus rajaa koronapassin käyttöä

Kommentoi Facebookissa