Tropiikin turistien ja turvapaikanhakijoiden ongelma – antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit

Moniresistenttejä bakteereja löydettiin lähes puolelta potilaista, yleisimmin suoliston ESBL-bakteereja tai ihon MRSA-bakteereja.

Moniresistenttejä bakteereja löydettiin lähes puolelta potilaista, yleisimmin suoliston ESBL-bakteereja tai ihon MRSA-bakteereja. (Kuva Fotolia)

Monet turvapaikanhakijat kantavat samoja bakteereita kuin mitä turistit tuovat tropiikista.

TERVEYS Lähes joka toinen HUS:n sairaaloissa hoidettu turvapaikanhakija kantaa monille antibiooteille vastustuskykyistä bakteeria. Suolistobakteerien osalta tilanne on jotakuinkin sama kuin suomalaisilla tropiikin matkailijoilla.

Antibioottiresistenssi lisääntyy nopeasti ja uhkaa terveydenhuoltoa maailmanlaajuisesti. Erityisen nopeasti tilanne on heikentynyt huonon hygienian alueilla tropiikissa, missä antibiootteja käytetään suuria määriä.

Trooppisilla alueilla matkanneista 20–70 prosenttia kantaa palatessaan monille antibiooteille vastustuskykyisiä suolistobakteereja, ’superbakteereja’. Tavallisimmin nämä ovat niin kutsuttuja ESBL-kolibakteereja. Yleensä tällaiset ikävät matkatuliaiset katoavat muutamassa kuukaudessa itsestään, ilman että tartunnan saanut niitä edes huomaa. Mutta jos huonosti käy, bakteerit pääsevät aiheuttamaan infektion, jonka hoitaminen on tavanomaista vaikeampaa.

Suomen sairaaloissa pyritään ehkäisemään moniresistenttien bakteerien leviämistä tunnistamalla potilasryhmät, joissa kantajien osuus on tavanomaista suurempi. Näitä tietoja tarvitaan myös antibioottia valittaessa, jos potilas sairastuu. Niinpä edellisten 12 kuukauden aikana ulkomailla sairaalahoidossa olleet matkailijat eristetään sairaalaan tullessa, ja vaikeasti sairailla kantajuuden mahdollisuus huomioidaan antibioottivalinnoissa.

Useimmat Suomeen tulevista pakolaisista ovat kotoisin maista, joissa näitä bakteereita kantaa suurempi osa väestöstä kuin meillä. Pakolaisten moniresistenttejä bakteereja ja niiden aiheuttamia infektioita on toistaiseksi tutkittu vain vähän.

Professori Anu Kanteleen johdolla HUSin sairaaloissa tehty tutkimus selvitti monille antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja turvapaikanhakija- ja pakolaispotilailla, joita hoidettiin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2010–2017. Kaikkiaan 447 potilaasta suurin osa eli 46,5 prosenttia oli kotoisin Irakista, Afganistanista 10,3 prosenttia, Syyriasta 9,6 prosenttia ja Somaliasta 6,9 prosenttia.

Moniresistenttejä bakteereja löydettiin lähes puolelta potilaista, yleisimmin suoliston ESBL-bakteereja 33 prosentilta tai ihon MRSA-bakteereja 21 prosentilta. Joka kymmenennellä havaittiin kahden tai useamman tyyppisiä moniresistenttejä bakteereja.

– Suolistobakteerien osalta tulos vertautuu suomalaisiin tropiikin matkailijoihin. MRSA-löydöksiä oli enemmän, mutta kantajien osuus jäi silti hieman pienemmäksi kuin mitä on kuvattu kliinisissä näytteissä esimerkiksi joissakin Etelä-Euroopan maissa. Näiden löydösten perusteella turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ei voi pitää erityisenä terveysuhkana, Kantele toteaa.

Tutkijat ehdottavat, että sairaalaan hakeutuvia turvapaikanhakijoita hoidetaan saman ohjeistuksen mukaan kuin niitä suomalaispotilaita, jotka ovat olleet sairaalahoidossa pohjoismaiden ulkopuolella edellisen vuoden aikana, ja mahdollinen kantajuus selvitetään viljelynäyttein ja huomioidaan antibioottivalinnoissa.

Eurosurveillance-lehdessä julkaistu tutkimus on osa LL Tuomas Aron väitöstutkimusta.

Lue myös: Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat vakavia infektioita – Euroopassa vuosittain 33 000 kuolemaa

Kommentoi Facebookissa