Tutkimus: Yli 70 prosenttia haluaa tehdä etätöitä – ”Kokemukset ovat valtaosin myönteisiä”

Etätöitä halutaan tehdä sitä enemmän, mitä isommasta työyhteisöstä on kysymys.

Etätöitä halutaan tehdä sitä enemmän, mitä isommasta työyhteisöstä on kysymys. (Kuva Suomen Yrittäjät)

Eniten kannatusta on yhdistelmämallilla: välillä etätöissä, välillä työpaikalla.

ETÄTYÖT Etätöitä teki viime maalis-joulukuun aikana noin 1,15 miljoonaa suomalaista eli 48 prosenttia työllisistä. He tekivät keskimäärin noin 70 etätyöpäivää. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Työelämägallupista.

– Yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Eniten etätöitä haluavat tehdä ne, joilla on siitä kokemuksia. Tämä kertoo, että kokemukset monipaikkatyöstä ovat valtaosin myönteisiä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Työllisistä 15 prosenttia haluaisi tehdä jatkossa etätöitä koko ajan ja 36 prosenttia osan viikosta. 21 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä, mutta ei voi. Niistä, jotka ovat jo tehneet etätöitä, 81 prosenttia haluaisi tehdä niitä myös jatkossa. Eniten kannatusta on yhdistelmämallilla: välillä etänä, välillä työpaikalla.

– Tulevaisuuden työelämän suosikki on hybridityö: työtä tehdään vaihdellen työpaikalla, kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tämä on hyvä malli myös monelle työnantajalle, Pentikäinen summaa.

– On kiinnostavaa, että etätöitä halutaan tehdä sitä enemmän, mitä isommasta työyhteisöstä on kysymys. Erityisen paljon etätyöhaluja on valtiolla ja järjestöissä. Näissä on usein työtehtäviä, joita voi hyvin hoitaa etänä.

Juttuvinkki: Miten ehkäistä tietoturvariskejä etätyöskentelyssä?

Viidennes haluaisi tehdä monipaikkatyötä vapaa-ajan asunnossaan.

– Tämä on suuri mahdollisuus mökkipaikkakunnille luoda uutta työtä ja hyvinvointia, Pentikäinen huomauttaa.

Työmatka-aikaa säästyi etätyöntekijöillä keskimäärin noin 50 minuuttia vuorokaudessa, mikä tarkoittaa kansantalouden tasolla noin 2,75 miljoonaa vuorokautta.

– Tämä on merkittävä ajansäästö, ja antaa monelle mahdollisuuksia käyttää aikaansa muihin asioihin, vaikka perheen kanssa, opiskeluun tai liikuntaan. Tällä voi olla suuri vaikutus hyvinvointiin, Pentikäinen toteaa.

Työmatka-aikaa säästyy etätyöläisillä muuhun elämään, käy ilmi Työelämägallupista.
Työmatka-aikaa säästyy etätyöläisillä muuhun elämään, käy ilmi Työelämägallupista. (Kaavio Suomen Yrittäjät)

Tulokset ovat monelta osin hieman heikentyneet edellisestä, elokuussa tehdystä kyselystä.

– Jatkuva etätyö myös väsyttää ja on kaipuuta työyhteisöön. Kokemukset monipaikkatyöstä ovat kuitenkin selvästi positiivisella laidalla, Pentikäinen vertaa tuloksia.

– Etätyö näyttää vähentävän työajan merkitystä sekä vaikeuttavan työ- ja vapaa-ajan erottamista. Se on myös kasvattanut johdon ja esimiesten merkitystä sekä lisännyt sitoutumista työnantajaan. Nämä korostuvat naisilla.

Jopa 72 prosenttia kokee, että työnantajan suhtautuminen on ollut myönteistä. Nuorilla näyttää olevan eniten ongelmia etätyöajan työ- ja perhearjessa. Heillä myös työn itsenäisyyden kokemus on eniten lisääntynyt. Samalla tuottavuuskokemukset ovat muita heikommat ja sitoutuminen työnantajaan on vähentynyt eniten.

Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1061.  Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Kysely tehtiin 30.12.2020–6.1.2021

Lue myös: Kuka korvaa etätyöpäivän tapaturmat? – Vakuutusturva loppuu jo silloin, kun siirryt toiseen huoneeseen

Kommentoi Facebookissa